(Foto: www.stevnsfyr.dk).

(Foto: www.stevnsfyr.dk).

Nye vinde blæser over Stevns Fyr

Af
Per Møller

Der blæser nye vinde ved det 130-år gamle Stevns Fyr, som tirsdag den 30. juni overdrages fra Forsvarsministeriet til Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.
På dagen underskrives også en samarbejdsaftale, hvormed Stevns kommune overtager driften af fyret de næste 30 år.
I fremtiden skal det gamle fyr ikke længere kun vise skibe på rette vej, men også være et rekreativt "fyrtårn" – med et varieret udbud af friluftsfaciliteter, formidling og naturvejledningsaktiviteter til glæde for både lokale og besøgende.
Stevns Fyr skal både være et offentligt udsigtspunkt til glæde for alle borgere i Stevns, men også et attraktivt turistmål. Stevns kommune har købt ca. 2 ha jord beliggende nord for fyret.
- Det vil give os mulighed for, i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, at kunne lave forskellige friluftstilbud og naturvejledning. Området vil kunne få en central rolle i kommunens tilbud til skoler og andre institutioner og være med til at fremme turismen i kommunen, siger borgmester Poul Arne Nielsen.
Planlægningsarbejdet for de fremtidige aktiviteter på området er således i fuld gang. Der er også planer om at indrette et fyrmuseum i bygningerne. Her vil oplagte udstillinger være fyrvæsenets historie, livet langs klinten og redningsvæsenet.
- Vi er utrolig glade for dette projekt," siger skovrider Claus Jespersen, Skov- og Naturstyrelsen.
- Det kan være med til at forøge glæden og interessen for at komme ud at bevæge sig i naturen for eksempel på trampestien langs klinten. Og de mange initiativer for skoler og andre institutioner vil være med til at fremme forståelsen for naturbeskyttelse i området , fortsætter han.
Med sin unikke beliggenhed på det højeste punkt på Stevns Klint - 41 meter over havet, vil fyret og de offentligt tilgængelige arealer blive et velbesøgt udflugtsmål.
Her er en formidabel udsigt over Østersøen og store dele af Sjælland.

<B>Historien bag fyret</B>

Det gamle Stevns Fyr blev bygget i 1816-18 som en apsis til fyrmesterboligen og var, da det blev bygget, et af de mest moderne fyr i Europa.
Det nye fritstående fyr, bygget i 1877-1878, er i dag fjernstyret og blinker med ét langt blink hvert 25. sekund.
Begge fyrtårne er fredede. Begge fyr er ubemandede, og derfor besluttede farvandsvæsnet i 2003 at afhænde fyrene.
"Udkiggen" er stadig bemandet, og hertil er der fortsat ikke offentlig adgang.
I 2005 blev Stevns Fyrforening stiftet for at bevare de smukke fyr og gøre dem tilgængelige for offentligheden.
Med overdragelsen, er mere end 4 års hårdt arbejde for Stevns Fyrforening, nu lykkedes.

<B>Offentligt arrangement 30. juni</B>

Begivenheden markeres ved et offentligt arrangement tirsdag den 30. juni kl. 9 med deltagelse af miljøminister Troels Lund Poulsen, forsvarsminister Søren Gade, borgmester Poul Arne Nielsen, Stevns kommune, samt en række lokale foreninger.
Foreningerne og Skov- og Naturstyrelsens naturvejledere vil stå for præsentationer, aktiviteter samt smagsprøver på bålmad.
Mødesteder Stevns Fyr, Fyrvej 2, Store Heddinge. Alle er velkomne.

Publiceret 30 June 2009 06:15