P-vagterne i Roskildes bymidte uddeler i denne uge foldere med p-reglerne i stedet for p-afgifter.

P-vagterne i Roskildes bymidte uddeler i denne uge foldere med p-reglerne i stedet for p-afgifter.

Parkeringsregler i forruden

Af
Jan Partoft

I denne uge er det kun de allerværste p-syndere, der får sat et girokort under vinduesviskeren på den ulovligt parkerede bil i Roskilde. P-vagterne sætter i stedet for en folder med de gældende p-regler for Roskilde under viskeren. - Vi har valgt denne løsning, fordi vi kan se at der kommer mange klager over p-afgifterne, siger Nina Gregersen fra Roskilde Kommunes borgerservice. - Klagerne går på at reglerne er uklare og at de dårligt skiltet. Men der er skiltet, og der er også en generel p-zone i bymidten, så det er kun i få klager, at borgene får medhold. - Så nu vil vi forsøge at gøre folk opmærksomme på p-reglerne. Folderen rummer også oplysninger om de generelle p-regler, der ligger i færdselsloven. Vi kan se at det kniber med kendskabet til dem. Det ser blandt andet ud til, at der er ikke ret mange, som kender 10 meter reglen, hvor siger at man ikke må parkere tættere på et hjørne end 10 meter. Parkeringsvagterne begyndte at uddele folderne i dag tirsdag. Ved middagstid var der allerede uddelt flere end 300 foldere. P-guiden er på dansk, engelsk og tysk. Folderen bliver uddelt i bymidten. Fra næste uge er p-synderne ikke fredet, så bliver folderen suppleret med girokortet til p-afgiften.

Publiceret 30 June 2009 11:49