Ingen kritik af vandværkets arbejde

Jeg kan forstå på en repræsentant fra Lille Skensved Vandværk, at man føler min tidligere henvendelse har været en kritik af vandværkets arbejde og indsats under vandforureningen her i byen.
Dette er IKKE tilfældet.
Min kritik går udelukkende på Køge Kommunes informationsniveau fra perioden tirsdag d. 23/6 og frem til episodens afslutning, bl.a. via deres hjemmeside, hvor der er oprettet et seperat afsnit til netop at informere om forureningen.
Man forventer at kunne få informationer dagligt om en sådan forurening.
Jeg er ikke i tvivl om, at Lille Skensved Vandværk har reageret så hurtigt som man måtte kunne forvente, og har arbejdet ihærdigt på at løse problemet.
Men da det kan være svært at opnå telefonisk kontakt med bestyrelsen fra vandværket, grundet de naturligvis må få mange opkald under sådan en episode, forventer man derfor at Køge Kommune holder borgerne informeret løbende.
Som jeg har forstået det, så er det kommunen der sammen med embedslægen tager stilling til hvornår vandet kan erklæres rent, og da det er her beslutningen bliver taget, forventer jeg også det er her informationen kommer fra.
Jeg forventer ikke at vandværket har teknisk mulighed, eller bemanding til at holde samtlige 800 husstande informeret hver eneste dag, det har kommunen derimod.
Så endnu en gang kan jeg kun sige, jeg ingen kritik har af vandværket, men at jeg havde forventet mere af Køge Kommune mht. daglig information.
Kort sagt: godt arbejde af vandværket, men manglende information fra kommunen.

Publiceret 30 June 2009 13:30