Claus Steen Petersen. Formand for Arbejdmarkeds- og Integrationsudvalget i Køge kommune. (Pressefoto).

Claus Steen Petersen. Formand for Arbejdmarkeds- og Integrationsudvalget i Køge kommune. (Pressefoto).

Jobcenter i Køge bliver kommunalt

Af
Per Møller

Køge Jobcenter skal fremover hjælpe både ikke-forsikrede og forsikrede arbejdsløse borgere, da det statslige jobcenter er afskaffet. Samtidig genåbner jobcentret i nye, lyse lokaler.
Den 1. august overtog Køge kommune hele den samlede beskæftigelsesindsats, som stat og kommune siden 2007 i fællesskab har varetaget i Jobcenteret.
Samtidig er Jobcenterets indgang og borgervendte område bygget om. Begge dele fejres med en reception mandag den 10. august kl. 14.00 på Strandpromenaden 3 i Køge.
Borgmester Marie Stærke og formand for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Claus Steen Petersen deltager og taler ved af åbningen af Jobcenteret.
- Lige siden det blev kendt, at kommunerne skulle overtage indsatsen for de forsikrede ledige, har vi arbejdet målrettet på at være klar med opgavefordeling og organisering til den 1. august. Den nye enstrengede struktur på beskæftigelsesområdet er en væsentlig reform, som vi glæder os til at løse i samspil med arbejdsmarkedets parter og andre gode samarbejdspartnere såvel i Køge som i den arbejdsmarkedsregion, som Køge er en del af, fortæller arbejdsmarkedschef Bjarne Andersen.
Receptionen afholdes i den nyrenoverede jobbutik, hvor borgerne fremover vil blive modtaget i nye lyse lokaler, når de besøger jobcentret.
Jobbutikken er gjort mere tidssvarende med en ny modtagelse og nye samtalerum.
Jobcenterchef Gorm Hjelm Andersen glæder sig over, at der nu kan afholdes samtaler med borgerne i mere aflukkede samtalerum - noget der længe har været ønsket af medarbejderne.
- Det er ikke altid lige let at være uden job, og det er derfor vigtigt, at borgerne i fortrolighed kan drøfte deres ledighedssituation med jobkonsulenten, siger jobcenterchef Gorm Hjelm Andersen.
Samtidig med renoveringen af jobbutikken er der blevet lavet bedre adgangsforhold for handicappede samt et handicaptoilet.

Publiceret 09 August 2009 10:00