(Colourbox).

(Colourbox).

Selvbetjening når affaldet ikke er hentet

Af
Per Møller

Borgerne i Solrød kommune har nu mulighed for selv at anmelde fejl i afhentning af affald på kommunens hjemmeside døgnet rundt.
Anmeldelsen skrives direkte i kommunens affaldssystem - Renoweb.
Systemet er et fælles system for renovatøren og kommunen, som giver renovatøren mulighed for at afhjælpe fejlen og kommunen mulighed for, at følge op.
Den digitale løsning indeholder også en kalender, der giver mulighed for at gå ind på den enkelte adresse og se afhentningsdage for alle affaldstyper.
Borgerne kan fortsat, som alternativ til den digitale løsning, henvende sig til BorgerService for at få information eller få registreret fejl.

Publiceret 09 August 2009 09:15