Ikke færre end 97 husstande var repræsenteret ved BKB's ekstraordinære generalforsamling tirsdag aften på Teaterbygningen i Køge. (Foto: JCJ).

Ikke færre end 97 husstande var repræsenteret ved BKB's ekstraordinære generalforsamling tirsdag aften på Teaterbygningen i Køge. (Foto: JCJ).

Underholdningen fejlede bestemt ikke noget

Efter en nærmest farceagtig ekstraordinær generalforsamling i BKB Køge kan det konstateres at foreningen fortsat trækker vejret

Af
Per Møller

GENERALFORSAMLING : Tirsdag aften dannede 1. salen på Teaterbygningen i Køge ramme om en ekstraordinær generalforsamling i BKB - Brugerforeningen for Køge Byfællesantenne - med opløsning af foreningen som aftenens hovedpunkt.
97 husstande var repræsenteret til mødet, der skulle vise sig at blive en sand farce af et møde, hvor ordkløveri, mudderkastning og sand forvirring om love og regler totalt overskyggede det alle var kommet for - en hurtig afgørelse om BKB's fremtid.
Allerede fra start var der "gang i løjerne". Bestyrelsens forslog til dirigent, Tommy Kamp, mens man fra salen var mere stemt for at have bestyrelsesmedlem i BKB, viceborgmester Finn Buch Petersen som dirigent.
Altså - skriftlig afstemning om hvilken af disse to personer der skulle gøres til aftenens leder af mødet. Finn Buch Petersen gik sejrrigt ud af denne duel med "dommerstemmerne" 99-81 - men det blev en kortvarig optræden som dirigent.
Utilfredshed fra store dele af salen over Finn Buch Petersens lidt for "ivrige medleven" i debatten kostede imidlertid senere posten som dirigent, der i stedet blev overtaget af kulturudvalgsformand i Køge kommune, Erik Swiatek.
Næste store problem inden selve generalforsamlingen kunne tage sin begyndelse var, om den i det hele taget var lovligt indvarslet.
BKBs bestyrelse havde som vedtægterne foreskriver indrykket en annonce og bekendtgjort den ekstraordinære generalforsamling i Dagbladet den 11. juni. Dette var der mange fra salen der protesterede imod og ønskede mødet annulleret, eftersom det efter deres mening ikke var bekendtgjort i nogen lokal ugeavis.
Men efter megen diskussion frem og tilbage, søgen og nærlæsning af vedtægterne blev en afstemning også her løsningen - og den gav som resultat at mødet kunne fortsætte.
Og efter lidt mere end halvanden time (!) kunne generalforsamlingen tage sin begyndelse....
Første punkt var ændring af foreningens formålsparagraf til fremover at bære ordlyden "Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse overfor Køge kommune". Også dette afstedkom masser af debat.
Sluttelig blev det afgjort ved skriftlig afstemning at forslaget faldt med 102 for forslaget, 90 imod mens 2 stemmer var blanke. Men da forslaget krævede 2/3 majoritet blev der ikke mere ud af den sag.
Til sidst skulle forsamlingen så tage stilling til det de egentligt var kommet for - BKB's fremtid. Ved denne afstemning foregik afstemningen ved navneopråb - med resultatet 97 for en opløsning af BKB - 96 imod.
Men her var flertallet heller ikke stærkt nok - så BKB lever fortsat videre, og bestyrelsen har nu til opgave at arbejde videre med foreningens ve og vel.
Men underholdende var det.

Kasserer Ole Røtting havde travlt med at udlevere stemmesedler ved indgangen. (Foto: JCJ).

Kasserer Ole Røtting havde travlt med at udlevere stemmesedler ved indgangen. (Foto: JCJ).

Finn Buch Petersen blev efter kampvalg med Tommy Kamp valgt til dirigent - et job han dog måtte se sig frataget senere på aftenen. I stedet overtog Erik Swiatek dirigentrollen. (Foto: JCJ).

Finn Buch Petersen blev efter kampvalg med Tommy Kamp valgt til dirigent - et job han dog måtte se sig frataget senere på aftenen. I stedet overtog Erik Swiatek dirigentrollen. (Foto: JCJ).

BKB's mangeårige kasserer Ole Røtting havde forståeligt nok den betænkelige mine på. (Foto: JCJ).

BKB's mangeårige kasserer Ole Røtting havde forståeligt nok den betænkelige mine på. (Foto: JCJ).

BKB formand Nicolai Andersen byder velkommen til den ekstraordinære generalforsamling. Foran ham ses bestyrelsesmedlemmerne Doris Rasmussen og Finn Buch Petersen. (Foto: JCJ).

BKB formand Nicolai Andersen byder velkommen til den ekstraordinære generalforsamling. Foran ham ses bestyrelsesmedlemmerne Doris Rasmussen og Finn Buch Petersen. (Foto: JCJ).

Publiceret 12 August 2009 09:15