Roskilde Kommune er med bag et nyt klima-sekretariat, som skal ligge på Lolland. (Foto: Colourbox.com)

Roskilde Kommune er med bag et nyt klima-sekretariat, som skal ligge på Lolland. (Foto: Colourbox.com)

Fem mio. kr. til lokalt klima-sekretariat

Med 5,3 mio. kroner fra EU's regionalfond vil Roskilde Kommune i samarbejde med Kalundborg og Lolland skabe nye klima-arbejdspladser

For de tre klimakommuner Roskilde, Kalundborg og Lolland er truslen fra de globale klimaforandringer en anledning til at tænke nyt.
I 2008 støttede Vækstforum Sjælland en kortlægning af de energi- og miljømæssige styrkepositioner i Region Sjælland. Undersøgelsen viste, at der på Sjælland er tre spirende energiklynger. En i Roskilde, som fokuserer på bymiljø, en i Kalundborg, der handler om industrielt miljø og en på Lolland, der har landdistrikterne og klimaet som omdrejningspunkt.
De tre klimakommuner har nu fået 5,3 mio. kroner fra EU's regionalfond til at starte et fælles sekretariat for en energiklynge. Det skal ligge på Lolland.
Formand for styregruppen, Birgitte Rønnow, glæder sig over EU-midlerne.
- Vi er meget glade for at have fået mulighed for at samle vores viden om vedvarende energi, og vi kan nu styrke vores position inden for området og få vores viden udbredt til hele regionen, siger hun.
Energiklynge Center Sjælland skal blandt andet være et sted, hvor aktører på klima- og energiområdet kan mødes og koordinere og planlægge aktiviteter. Energiklyngen vil også arbejde for at gøre en fælles indsats på energiområdet gennem samarbejde og partnerskaber. Endelig skal det nye sekretariat fungere som drivkraft for nyskabelser på klima- og energiområdet.
Sekretariatet bliver placeret ved Sektor for Udvikling og Erhverv i Lolland Kommune.

Publiceret 01 October 2009 11:01