Før du går i gang med en større renoveringsopgave, har du pligt til at undersøge, hvad isoleringskravet er til den bygningsdel, du har tænkt dig at ændre. Foto: Colourbox

Før du går i gang med en større renoveringsopgave, har du pligt til at undersøge, hvad isoleringskravet er til den bygningsdel, du har tænkt dig at ændre. Foto: Colourbox

Hjælp med at beskytte miljøet

For at bremse drivhuseffekten har en række lande, herunder Danmark tilsluttet sig Kyoto-protokollen, som har til hensigt at begrænse energiforbruget og CO2-udledningen. Det betyder bl.a., at de danske energikrav til nyopførte bygninger blev skærpet kraftigt i 2005 og vil blive skærpet yderligere i de kommende år. Men det er ikke nok. Hvis vi for alvor skal nedsætte vores energiforbrug, skal vi også gøre noget ved de eksisterende bygninger. Den eksisterende bygningsmasse bruger i dag i snit 14 l. olie/m2 år. 90 % af de bygninger, vi bruger om 20 år, er allerede bygget nu. Så hvis vi fremover bygger nyt efter de skærpede regler, men ikke gør noget ved de eksisterende bygninger, vil bygningsmassen om 20 år samlet set kun være kommet ned på et forbrug på 13 ltr./m2 år. Derfor fik vi også nye regler for ombygningsområdet.

Nye regler for ombygning

Reglerne skal sikre, at sunde økonomiske isoleringstiltag bliver udført, når nu håndværkeren er i gang. Når man først har renoveret en bygningsdel, går der mange år, inden chancen er der igen. Hvis du har tænkt dig at sætte en større renoveringsopgave i gang på dit hus, har du som bygherre pligt til at undersøge, hvad isoleringskravet er til den bygningsdel, som du vil ændre på. Bagefter skal du tjekke, om det er rentabelt at isolere op til kravet. Og hvis det er rentabelt skal det gøres. Kilde: DI Byggematerialer FAKTA Ved større renoveringsopgaver forstås: • Udskiftning af den udvendige beklædning på en ydervæg • Udvendig merisolering på ydervæggen • Udskiftning af tagdækning • Udskiftning af kedel • Ændring af varmeforsyning • Facadevis udskiftning af vinduer samt • Renoveringsopgaver, der omfatter mere end 25 % af husets samlede overflade eller koster mere end 25% af husets værdi (÷ grundprisen) Kilde: DI Byggematerialer

Publiceret 01 October 2009 03:00