Børn på Sct. Jørgensbjerg

Som mor til 3 og beboer på Sankt Hansgade undres og forarges jeg over de nye trafikale tiltag på Sct. Jørgensbjerg. At man lukker for gennemkørende trafik på særlige gader kan være fint. Men det skal da gerne tænkes ind i en helhedsløsning. Det øget trafikpres på særligt Sankt Hansgade løser man ved at forkorte trafiklyset for de gående trafikanter. De børn der går til skole skal nu løbe over vejen for at nå det. Det er ikke sikker skolevej! Samtidig er der 6 institutioner på Sankt Hansgade. 6 vuggestuer og børnehaver hvor der hver dag skal afleveres 250 børn. Og hver dag hentes 250 børn. For ikke at nævne alle de gange pædagogerne er tur med børnene. Er det en velovervejet politisk beslutning at øge det trafikale pres hér uden andre tiltag end at gøre det nemmere for bilerne at komme den vej? Eller er der nogen der har sovet i timen?

Publiceret 01 October 2009 15:49