Siger et og gør noget andet

Byrådsvalget nærmer sig og valgkampen er skudt i gang. Den vil med stor sikkerhed indebære, at vi vil høre samtlige kandidater og partier betone vigtigheden af at lytte til borgernes ønsker og at gøre mere for miljøet og trafiksikkerheden i Roskilde. De mange beboere i Roskilde Sydøst vil dog ikke tro herpå. Årsagen er sagsforløbet omkring det nuværende Byråds "Nej tak" til et fuldt tilslutningsanlæg (TSA11 benævnt af Vejdirektoratet) til den udvidede Holbækmotorvej og deraf følgende erstatning af den nuværende Vindingevejsbro over motorvejen med en gang- og cykelbro. Vi er selvfølgelig skuffede over, at det nuværende Byråd ikke ønskede alle fordelene ved denne løsning, nemlig 200 færre tunge lastbiler dagligt igennem Roskilde Sydøst de næste 20–25 år, større trafiksikkerhed for de bløde trafikanter i almindelighed, men specielt for cyklister fra Vindinge, 30 pct. færre biler dagligt gennem Vindinge, kortere responstid for brand- og ambulancekørsel til Roskildes vestlige områder. Eneste ulempe ved løsningen ville iflg. VVM-redegørelsen være en forøgelse af trafikmængden på indre Københavnsvej med få procent. I et demokrati kan man ikke altid få ret. Det respekterer vi selvfølgelig, men vi har svært ved at respektere politikere, der ikke vil, eller endnu værre, ikke er i stand til, at give en begrundelse for en afgørelse. Vi har tidligere rettet henvendelse til hvert enkelt byrådsmedlem med vores synspunkter, men fik stort set ingen tilbagemeldinger. Og slet ingen begrundelser for Byrådets afslag til et TSA11 til Folketingets Trafikudvalg. På baggrund af sagsforløbet er det vores opfattelse, at de lokale politikere ikke har sat sig ind i sagens materie og betydning for hele Roskilde Sydøst i mange år fremover. Til gengæld har det været en positiv oplevelse at være i dialog med trafikpolitikerne på Christiansborg. Alle vi henvendte os til, satte tid af til personlige møder og var velforberedte, når vi mødte op. Det kunne Roskildes politikere lære meget af. På denne baggrund kan forhåbentlig mange vælgere se forskellen på, hvad de lokale politikere siger og hvad de gør, men det har vælgerne sikkert allerede gennemskuet for mange år siden. Poul Møller Nielsen Formand Grundejerforeningen Vindinge Lillevang af 1973 Gyldenrisvej 10 Roskilde.

Publiceret 01 October 2009 08:00