Køges borgmester, Marie Stærke (A). (Arkivfoto).

Køges borgmester, Marie Stærke (A). (Arkivfoto).

Køge kommune vil have mere dialog om trygge nærområder

Af
Per Møller

Køge Kommune vil gennem øget dialog og samarbejde med boligselskabernes afdelingsbestyrelser sætte mere fokus på indsatsen for at skabe trygge nærområder.
Som andre steder i landet oplever også Køge indimellem problemer med unge, som skaber uro og utryghed i deres nærområde.
Køge Kommune har gennem flere år arbejdet for at inddæmme problemerne, og med den nye boliglov i hånden vil borgmesteren nu styrke dialogen med afdelingsbestyrelserne i de almene boligselskaber om, hvordan de fælles udfordringer bedst muligt løses.
- Jeg forstår til fulde, at når borgere og afdelingsbestyrelserne bliver frustrerede og bekymrede over at opleve nogle unge, som fordriver tiden med at lave ballade i nabolaget på forskellig vis. Det hverken kan eller skal vi acceptere som samfund, siger borgmester Marie Stærke (A) og fortsætter:
- Den nye boliglov lægger netop op til øget dialog mellem kommunen og afdelingsbestyrelserne, og det skal vi benytte til også at styrke vores samarbejde konkret i forhold til og med de unge, som af forskellige årsager skaber problemer for sig selv og andre. Det er vigtigt at få kastet mere lys over, hvad vi hver især gør – og ikke mindst om det virker for de unge, eller der skal andre ting til. Forvaltningen arbejder i øjeblikket på et oplæg til, hvordan en regelmæssig dialog mellem kommunen og boligselskabernes afdelingsbestyrelser bedst kan sikres.

Aktiv medspiller

Køge Kommune har tidligere på efteråret været kritiseret for manglende indsats i de udsatte boligområder, men den kritik køber borgmesteren ikke.
- Jeg ved, at der i regi af både integrations- og kulturafdelingen er søsat en lang række initiativer med det formål at forebygge marginalisering, bekæmpe kriminalitet og opnå trygge boligområder. Det gælder f.eks. idrætsinitiativer, væresteder og lektiecaféer. Vores SSP-folk har også lagt meget energi i værestederne og i samarbejdet med administration og beboerrådgivere i boligselskaberne – og medarbejderne har en god kontakt med mange af de unge, selvom det ikke altid foregår i selve boligområdet, siger Marie Stærke.
- Man kan hævde, at vi burde gøre endnu mere, men at klandre os for at være passive holder altså ikke, understreger Marie Stærke, som forleden selv mødtes med repræsentanter fra boligselskabernes afdelingsbestyrelser i Ellemarken, Karlemoseparken, Hastrupparken og Søparken for at understrege kommunens vilje til dialog og samarbejde.
Tidligere på året besøgte borgmesteren Ellemarken og Hastrupparken for at komme tættere på dagligdagen i boligområderne, og planlægger på tilsvarende vis at besøge et par af kommunens andre boligområder i løbet af efteråret.

Del af ny boligpolitik

Køge Kommune ønsker generelt at understøtte, at de udsatte boligområder kan udvikle sig i en positiv retning, hvilket også er skrevet ind i kommunens nye boligpolitik.
En vigtig forudsætning er, at der tænkes i en helhedsorienteret indsats, der blandt andet rummer tryghedsskabende initiativer, en beskæftigelsesindsats samt aktiviteter, der engagerer både børn, unge og øvrige beboere.

Publiceret 02 October 2009 10:00