Valget til Ældrerådet i Roskilde foregår med brevstemmer og ikke som her på traditionel vis.

Valget til Ældrerådet i Roskilde foregår med brevstemmer og ikke som her på traditionel vis.

Kommunen mangler kandidater til Ældrerådsvalget

Konsekvensen af for få kandidater på valgdagen er et mindre ældreråd og en dårligere repræsentation i den nye storkommune

Af
Jeppe Olsen

Ældrerådet i Roskilde er i fare for at gå ned i størrelse fra det nuværende antal på 15 medlemmer til færre. Årsagen er den, at kun godt 10 personer har meldt sig som kandidater til valget 17. november, fortæller ældrekonsulent i Roskilde Kommunen Dagmar Skovbjerg.
Et mindre ældreråd vil medføre en dårligere repræsentation fra hele kommunen, mener socialudvalgsformand Jakob Bojsen. Kirsten Feld, som er formand for det nuværende ældreråd i Roskilde, deler hans bekymring for et mulig demokrati-underskud i tilfælde af tilbagegang i rådets størrelse.
Begge kalder situationen alvorlig.
- Det sidste, jeg har hørt, er, at 10 har meldt sig som kandidater. Et par stykker skulle være på vej, og heldigvis er fristen først på mandag 5. oktober. Men vi skulle gerne op på 20 kandidater, så vi også har stedfortrædere, og så vi sikrer os en spredning i kommunen. Det kommer til at knibe, forklarer Kirsten Feld.

Krav om stedfortrædere

Selv hvis 15 personer stiller op til valget, vil rådet i næste periode være beskåret i forhold til denne valgperiode.
Det er nemlig et krav fra Socialministeriets side, at der findes en række suppleanter, da rådet består af ældre mennesker, som kan løbe tør for kræfter eller ind i sygdom og derfor ikke kan passe møde-aktiviteten.
- I den tænkte situation med kun 15 kandidater ved vi ikke, hvordan vi skal konstituere os og fordele antallet af medlemmer og suppleanter. Det skal vi finde ud af i valgbestyrelsen, forklarer Kirsten Feld.
Socialudvalgsformand Jakob Bojsen er interesseret i et talstærkt ældreråd, der kan fungere som høringspartner og indpisker til socialudvalget.
- Vi skal holde minimum to årlige møder med rådet, men gerne flere. Vi vil som udvalg ikke undvære den indsigt og den forståelse for de ældreborgeres situation, som ældrerådet ligger inde med, siger udvalgsformanden.
- De stiller os mange skarpe spørgsmål, og gjorde det så sent som under mødet i tirsdags, da vi havde det kommende plejehejm i Trekroner på dagsordenen. Det skal ligge side om side med 44 boliger til sindslidende, og ældreråds-melemmerne indskærpede til os i socialudvalget, at der bliver en vis afstand af hensyn til tryheden for de ældre.

Brevstemmer

Kandidater til Ældrerådet skal være fyldt 60 år, men behøver ikke at repræsentere et politisk parti.
For at kandidere skal man udfylde en kandidatliste, man finder på Roskilde Kommunes hjemmeside.
Stemmeberettiget til valget er alle de af kommunens borgere, der er fyldt 60 år på valgdagen 17. november.
Forud for valget modtager de med posten et valgmatriale med omtale af kandidaterne plus en stemmeseddel. I øvrigt brevstemmer man til ældrerådsvalget, eller afleverer sin stemmeseddel hos kommunens borgerservice eller på rådhuset.
Selv med 15 eller færre kandidater skal kommunen gennemføre valget, oplyser ældrekonsulent i Roskilde Kommunen Dagmar Skovbjerg.

Publiceret 02 October 2009 03:00