Advokat Claes Lagerbon Jensen. (Arkivfoto).

Advokat Claes Lagerbon Jensen. (Arkivfoto).

Stadig stor uvidenhed om arveloven

Arvelov er ukendt territorium for mange.

ARVELOVEN: Ugifte par tror i vid udstrækning, at de med den nye arvelov i ryggen har fået samme rettigheder til at arve hinanden som ægtepar. Men det har de ikke, og det er ifølge familieretsadvokat et problem, at så få kender indholdet af loven, der trådte i kraft sidste år.
Advokat Claes Lagerbon Jensen fra ADVODAN Køge er overrasket over hvor få, der stadig er klar over, hvad der står i den nye arvelov både i forhold til de muligheder, som loven har givet, men også i forhold til de begrænsninger, der fortsat er i loven.
- Når jeg snakker arv og testamente med par, der kommer og søger råd, eller når jeg holder foredrag om emnet, kan jeg konstatere, at der er rigtig mange misforståelser omkring, hvad der kan lade sig gøre, siger Claes Lagerbon Jensen.

Ugifte arver intet

Den nye arvelov trådte i kraft den 1. januar 2008, og den affødte en del omtale. Lovændringen var en gennemgribende modernisering af den gamle arvelov.
En modernisering, der på mange områder gør det langt lettere at indrette sit testamente efter lige præcis de familiemæssige forhold, den enkelte har.
Men trods den megen omtale, er ændringerne ikke blevet allemandseje. Selvom arveloven blev moderniseret væsentligt, fik de ugifte samboende ikke legal arveret efter hinanden.
- Det betyder, at hvis parret ikke skriver testamente, så arver de intet fra hinanden. Ugifte samboende med børn har heller ikke mulighed for at sidde i uskiftet bo, uanset om børnene giver samtykke eller ej. Det er der desværre ikke ret mange, der ved, og nogle får derfor en slem overraskelse, forklarer Claes Lagerbon Jensen.

Udnyt mulighederne

- Det er særligt de par, der har boet sammen i mange år, der fejlagtigt tror, at de selvfølgelig arver hinanden, når den ene falder bort. Helt unge par, der flytter sammen, er blevet mere opmærksomme på at søge råd om, hvordan de bedst sikrer hinanden, hvis de ikke er gift f.eks. i forbindelse med, at de køber hus eller får børn. Men generelt er der ikke nær så mange som forventet, der har fået ændret deres gamle testamente, så de udnytter de nye muligheder i arveloven. Det er en skam, for der er noget at komme efter, siger Claes Lagerbon Jensen.
Han peger på, at specielt familier med dine, mine og vores børn har fået lettere ved at skræddersy testamentet.
Det samme gør sig gældende for virksomhedsejeren, der står over for et generationsskifte, og de ugifte samboende har også fået udvidede muligheder for at arve hinanden, selvom de ikke har fået legal arveret som ægtefæller.
Men overordnet gælder det, at det er nødvendigt at skrive testamente for at udnytte de nye muligheder.

Publiceret 02 October 2009 17:00