Til kamp for bedre trafiksikkerhed på Sct. Jørgensbjerg

Trafiksituationen på Sct. Jørgensbjerg har længe været kritisabel. En gruppe lokale borgere går nu til kamp for en bedre trafiksikkerhed i området. Tirsdag aften var ca. 70 borgere fra Sct. Jørgensbjerg samlet til borgermøde om trafiksituationen i området. Borgerne vil have stoppet de mange gennemkørende trafikanter, som hver dag vælger at køre gennem Sct. Jørgensbjerg for at undgå trafikpropperne på motorvejen syd for Roskilde. Der har over sommeren kørt en debat i lokalavisen, som har omhandlet forsøgsordningen med at lukke Brøndgade for gennemkørende trafik. Holdningerne har været både for og imod lukningen, der effektueres fra 1.10.2009. Diskussionen har bl.a. omhandlet, at lukningen af Brøndgade ville medføre yderligere trafikgener for borgerne på det øvrige Sct. Jørgensbjerg, da meget af trafikken højst sandsynlig vil flytte hertil. Mange af trafikanterne kommer fra oplandet vest for Roskilde. For at undgå at sidde i kø kører de fra motorvejen i Roskilde Vest, ind igennem Sct. Jørgensbjerg enten ad Sct. Hansgade eller Brøndgade, forbi Vikingeskibsmuseet, ad Klosterengen til Trekroner og så på motorvejen ved Fløng. Der er lavet trafikmålinger, der viser, at der kører op mod 3000 biler igennem Brøndgade og 3000 biler igennem Sct. Hansgade om dagen. Holdningen fra borgerne i Sct. Jørgensbjerg er, at mange af disse biler er uvedkommende, og ikke har noget at gøre i området. På borgermødet var der enighed om, at man nu vil stå sammen om at arbejde for en samlet trafikplan for hele området. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som indenfor de nærmeste dage samler hovedsynspunkterne fra mødet i en henvendelse til kommunens politikere. Nogle af disse synspunkter handler bl.a. om, at forpligte kommunen til at gennemføre det de skriver i deres trafikplan 2009, men henvendelsen vil også komme med nye forslag til, hvordan trafiksikkerheden for de bløde trafikanter kan øges, hvordan gennemstrømningen af biler, som ikke har ærinder i området kan reduceres, og hvordan den tunge trafik kan undgås. Borgerne på Sct. Jørgensbjerg vil nu kæmpe sammen for, at det 1-årige forsøg med at lukke Brøndgade bliver permanent, og at der samtidig foretages ændringer af trafikplanlægningen på Sct. Hansgade, Clermontgade og Hedegade således, at disse centrale skole- og institutionsveje ikke bliver yderligere belastet eller farligere at færdes på. Mette Stæhr Clermontgade 20B Roskilde.

Publiceret 02 October 2009 07:00