Utilfredsstillende kørselsordning

Lejre Kommune er blandt de 21, som har fået tilladelse til at hæve kommuneskatten næste år; sikkert i erkendelse af, at kommunen har en betrængt økonomi. Imidlertid er der ingen grund til, at kommunen betaler overpris for serviceydelser, når disse ydermere er af for ringe kvalitet. Tidligere er det påpeget, at Lejre Kommune i et konkret tilfælde har gjort brug af Movias-selskabet Flextrafik, hvor det har vist sig at være uhensigtsmæssigt. Desværre er dette tilfælde ikke enkeltstående, idet en anden familie og deres søn i indeværende skoleår oplever en kørsel mellem drengens hjem og skole, der absolut ikke er tilfredsstillende. Drengen er siden 6. skoleår blevet befordret af en lokal landtaxa, og da det er vigtigt for ham, at han befordres af chauffører, der kender ham og som han er tryg ved, har ordningen fungeret ganske uproblematisk. Imidlertid er han fra indeværende skoleår, hvor han går i 8. klasse, blevet befordret efter en noget særpræget plan: På mandage, torsdage og fredage afhentes han på sin bopæl af chauffører fra det landtaxafirma, som tidligere stod for hans befordring, og dette firma transporterer ham fortsat til sit hjem på onsdage efter normal skoletids afslutning. Men den øvrige transport af ham foregår med Flextrafik, hvad Lejre Kommune har insisteret på trods drengens forældres seriøse anmodning om, at sidste skoleårs kørselsordning kunne fortsætte. Kørslen med Flextrafik har mildt sagt ikke været tilfredsstillende. Flextrafik har en margin for at hente og bring på fra 5 minutter før til 15 minutter efter fastsat køreplan. I praksis har der almindeligvis været en betydelig større margin; særlig hjemtransport på tirsdage, hvor afhentningsmargin har været fra 30 til 45 minutter efter undervisningstidsophør, og én gang kom han for sent i skole grundet på taxaens for sene ankomst. Såfremt ændringer i den af Flextrafik foretagne almindelige kørselsplan skal finde sted, skal selskabet selvfølgelig underrettes. Trods rettidig underretning fra hjemmets side, har drengen måtte vente på hjemtransport i op til 55 minutter, og én gang afmeldte drengens familie hjemtransport med Flextrafik, efter at han havde ventet forgæves på Flextrafik-taxaen i 110 minutter. En gang blev han hentet at en Flextrafik-chauffør, der brugte lup for at se på sin GPS, hvilket af indlysende grunde gjorde drengen utryg. Her er redegjort for nogle ejendommeligheder i forbindelse med Flextrafik-transport for en enkelt drengs vedkommende. Vi er trods alt ikke langt inde i skoleåret, og det er mildt sagt ikke betryggende for drengen og hans hjem at se frem til de kommende måneders skolegang. Han har behov for særlig støtte, og trist er det derfor at konstatere mangel på forståelse fra den kommunes side, der altid roser sig af at være en god bo- og oplevelseskommune. Lejre Kommunes håndtering af denne sag er mildt sagt kritisabel, så meget mere som drengens bror, der også har særlige behov og som går på en skole i umiddelbar nærhed, fortsat har fast kørselsordning med et landtaxafirma, som begge brødre og deres hjem er trygge ved. Til slut om det økonomiske aspekt: Så vidt vides kostede en tur-returtransport med landtaxa mellem hver drengs hjem og skole 556 kr. før skolesommerferien 2009, da de befordrers med landtaxaen, mens en enkelt tur med Flextrafik på nuværende tidspunkt indbringer vognmanden 453 kr. Hvorfor vil Lejre Kommune da ikke spare, hvor det ikke gør ondt? Louis Hansen, Omøvej 7, Kirke Såby SF-kandidat til regionsrådet for Region Sjælland.

Publiceret 02 October 2009 09:00