Sandheden om dækningsafgiften

John Jensen anbefaler i Roskilde Avis, at særskatten til de private virksomheder, dækningsafgiften, fastholdes. Argumentet er, at alle andre borgere skal betale de ca. 75 mio. kr., som kommunen hvert år kan indkassere. Det er rigtigt, at Konservative går ind for en afskaffelse af denne særskat, ikke på én gang, for det er kommunens økonomi ikke til, men over en årrække. Sådan som en række andre kommuner har gjort.
Det er derimod ikke rigtigt, at vi ønsker at afskaffe afgiften blot for at tækkes erhvervslivet. Derimod ønsker vi på kort og langt sigt at styrke beskæftigelsen og det kommunale serviceniveau, og det forudsætter, at vi kan fastholde og tiltrække virksomheder til kommunen. Det kræver en erhvervsvenlig politik, og en afskaffelse af dækningsafgiften er et led i denne politik.
Det er heller ikke rigtigt, at alle andre borgere skal finansiere et bortfald af
dækningsafgiften. Ved et bortfald over en årrække vil afskaffelsen af dækningsbidraget give flere erhvervsskatteindtægter til kommunekassen, og det er baggrunden for Konservatives forslag. Fremgang for erhvervslivet er lig fremgang for kommunen. Så enkelt er det er det faktisk. Så frem for at klamre sig til en særskat som dækningsafgiften, burde John Jensen overveje, hvordan beskæftigelse og økonomi skal løftes i de kommende år.
Afslutningsvis en kommentar til Joy Mogensen, socialdemokratisk gruppeformand, der her i avisen oplyser, at Konservative udelukkende forlod budgetforhandlingerne på grund af en symbolsk nedsættelse af dækningsafgiften. Med tanke på borgmesteren, der fører sig frem som den store forligsmager, kan det undre, at socialdemokraterne ikke accepterede en nedsættelse, når den ifølge Joy Mogensen kun er symbolsk. Skal det forstås sådan, at borgmesteren forskertser det brede forlig på ren symbolik? I så fald er der noget i den socialdemokratiske markedsføring, der slet ikke hænger sammen.

Publiceret 03 October 2009 22:51