Erhvervspolitik? Ikke i Roskilde!

Det er fremgået af pressen, at spørgsmålet om reduktion af dækningsafgiften var en af de væsentligste grunde til, at Venstre og Konservative ikke kom med i budgetforliget. Men hvad er det med den dækningsafgift? Og hvorfor var det vigtigt for Venstre og Konservative at inddrage den i forhandlingerne om budget 2010?
Helt kort: Dækningsafgiften er en afgift på erhvervsejendomme, som hvert år fastsættes af byrådet på samme måde som skatteprocent og grundskyld. I mange kommuner er dækningsafgiften 0 (nul). I Roskilde har den i de seneste år været 9,3 promille, i 2009 svarende til ca. 57 mio. kr. Til næste år vil beløbet imidlertid automatisk, på grund af stigning i ejendomsvurderinger, stige med 22 mio. kr. til 79 mio. kr.
Erhvervslivet i Roskilde Kommune pålægges altså i 2010 ekstra omkostninger for i alt 22 mio. kr. Det stiller Roskildes virksomheder dårligere i konkurrencen i forhold til virksomhederne i Køge, Solrød, Lejre og Holbæk Kommuner, som ikke opererer med dækningsafgift.
Lad mig give et eksempel på konsekvenserne. Roskilde har mange mindre butikker, der bor til leje i erhvervsejendomme i bymidten eller i butikscentre, f.eks. Ro's Torv. Disse butikker er i forvejen ramt af nedgang i omsætning på grund af finanskrisen. Stigningen i dækningsafgiften til næste år vil medføre en større husleje for butikkerne, som så kan vælge mellem at hæve priserne eller at reducere omkostningerne, f.eks. løn til personalet.
Fastsættelsen af dækningsafgift er altså kommunal erhvervspolitik i skala 1:1. Venstre og Konservative ønsker, at Roskilde Kommune fører en erhvervspolitik, der bidrager til at skabe lokale arbejdspladser. Vi ønsker vækst og udvikling i Roskilde. Derfor var det vigtigt for Venstre og Konservative at få dækningsafgiften på dagsordenen.
Vi ved godt, at dækningsafgiften ikke kan afskaffes fuldstændig nu og her, men vi ønskede at tage et første skridt til en aftrapning.
Vi ved naturligvis godt, at argumentationen ikke bider på SF og Enhedslisten. De to partier interesserer sig kun for det private erhvervsliv som en evigt strømmende finansieringskilde. Men det var skuffende, at hverken Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti eller de Radikale ønskede at række hånden ud til det lokale erhvervsliv i en svær situation.
Peter Madsen (V)

Medlem af
Roskilde Byråd.

Publiceret 06 October 2009 16:36