Et nyt psykiatrisk bosted

Med udgangspunkt i et af Socialdemokraternes kerneområder, nemlig bedre vilkår for psykisk syge og handicappede, går den socialdemokratiske byrådsgruppe forrest m.h.t. at bygge et nyt psykiatrisk bosted til 44 beboere. Det skal erstatte det gamle Haraldsborg, som efterhånden må betragtes som utidssvarende. Processen er sat i gang med den snarlige vedtagelse af budgettet 2010 med en anlægspost til et nyt bosted, der skal stå færdigt 2012/2013. Placeringen foreslås at være i sammenhæng med det nye Trekroner Plejecenter. Vi er opmærksomme på, at her er tale om to forskellige målgrupper, men flere af faciliteterne kan med stor fordel være fælles. Det være sig fælles administration, levering/produktion af mad, træningsfaciliteter, udvikling/supervision og vejledning af personale, fælles arrangementer af underholdende karakter m.m.
Samtidig er Trekroner en ny og spirende bydel. Der er liv og aktivitet i Centret, det er nemt at komme både til og fra bydelen. Altså en stor mulighed for, at bostedet kan integreres i det omkringliggende miljø.
Psykisk syge oplever ofte, at deres sygdom er et tabu, som omgivelserne nødigt taler om, både når de er indlagt og efterfølgende. For nogle er det næsten værre end selve sygdommen. Det vil Socialdemokraterne i Roskilde rette op på gennem bl.a. et nyt og moderne bosted, hvor brugerforeningerne inddrages fra første færd i projektet.
Bente Dieckmann
Jakob Bojsen

Byrådskandidater for
Socialdemokraterne
i Roskilde.

Publiceret 06 October 2009 08:00