Hvor er jeg glad for at jeg bor i Havdrup

Hvorfor nu et læserbrev med sådan en overskrift, spørger du så om. Jo, men svaret er ret enkelt.
Som borger i Solrød Kommune kommer jeg heldigvis til at bo ca. 11 km. fra den nye jernbaneføring, kaldet "Nybygningsløsningen", som et flertal i Folketinget måske snart vedtager. Se – jeg slipper for 2 ekstra jernbanespor i min baghave.
Det bliver heller ikke mit problem, at de nye jernbanespor gennemskærer en række dyrs opholdssteder, samt at det går udover fortidsminder og andre bevaringsværdige kulturmiljøer. Ja for slet ikke at tale om støjen fra de mange tog der skal køre gennem boligområderne.
Det bekymrer mig slet ikke, at de nye jernbanespor vil gå gennem en række områder, hvor der i dag er vandindvindingsboringer, for det har nok ikke nogen konsekvens i min levetid.
Jeg synes også det er helt i orden at anvende mindst 10 mia. af dine og mine skattekroner på, at gennemføre et sådant prestigeprojekt. Nej, det der bekymrer mig er, at dine og mine skattekroner ikke bliver bedre anvendt.
Hvorfor gennemføre et projekt til så mange penge, når man faktisk kan få samme resultat for langt under det halve ved, at gennemføre 5. sporløsningen, som ifølge Miljøredegørelserne sagtens kan dække kapacitetsbehovet indtil mindst 2030. (5. sporløsningen er planen om at anlægge et femte spor langs den eksisterende bane mellem København og Ringsted).
Egoistisk set - uanset hvilken beslutning der vedtages, vil jeg få bedre adgang til offentlige transportmidler.
Det er også tiltrængt. Til gengæld bliver taberne miljøet og Solrød Kommune, samt de øvrige berørte kommuner langs den nye linieføring, hvis Nybygningsløsningen vedtages.
Hér kan man berettiget spørge sig selv om, hvor er hensynet til økonomi, miljø og borgerne?
Så jeg er glad for at jeg bor i Havdrup.

Publiceret 06 October 2009 11:00