Integration kommer ikke af sig selv

Arbejdsmarkedet er vejen til integration for de 16 – 66 årige. Vi vil sikre borgere med anden etnisk herkomst, får de samme muligheder som danskere.
Vi vil sikre en mere systematisk fokus på borgernes kompetencer, sprog og beskæftigelsesmuligheder.
Vi ved at integrationsindsatsen kan gøres meget bedre og det vil vi Konservative. Når integrationen løses vil det ikke kun have stor betydning for den enkelte, men for hele familien.
Vi opfatter borgere af anden etnisk herkomst som en ressource for vort samfund, som ikke må tabes. Integration handler også om gode rollemodeller.
Den sociale arv kan være tung at bære. Det gælder også borgere af anden etnisk herkomst, her er det særlig vigtigt at mor og far er nogle gode rollemodeller hvis integrationen skal lykkes.
Børn hvis forældre har fast tilknytning til arbejdsmarkedet, klarer sig bedre i folkeskolen. Skal vi hjælpe børnene skal vi også hjælpe forældrene.
Særlige "Jobpakker" der er en metode til at bringe borgere af anden etnisk herkomst vil kunne hjælpe mange borgere i social matchgruppe 4, i arbejde.
Det er en særlig effektiv metode som er udviklet af KL, LO og DA sammen med 5 kommuner, erfaringer viser at bruger man denne metode vil mere end 3.000 ekstra personer være tilknyttet det ordinære arbejdsmarked.
Jeg vil som Konservativ byrådskandidat arbejde for at denne metode indføres i Køge.
Det er nu vi skal klargøre de ledige til det næste opsving.

Publiceret 06 October 2009 15:00