Roskilde Sygehus skal fortsat udvikles

Straks det nyvalgte regionsråd træder sammen vil det første punkt på dagsordenen være den fremtidige sygehusstruktur. Forud er gået en lang proces, hvor man i dagspressen har kunnet følge de forskellige udmeldinger om den fremtidige sygehusstruktur.
Faktum er, at der i øjeblikket foregår et større analysearbejde, der skal bruges som beslutningsgrundlag for det nyvalgte regionsråd.
Venstre i Roskilde har hele tiden bakket op om Roskilde Sygehus. Det skal vi blive ved med. Roskilde Sygehus spiller en vigtig rolle i hele sundhedsvæsenet for regionen. Roskilde Sygehus har med sin geografiske placering i regionens største kommune en helt central placering for rigtig mange borgere. Derfor er det også beskæmmende, når politikere taler om, at geografi ikke spiller en rolle. Det gør det for mange patienter.
Samtidig er der spørgsmålet om, hvor patienterne så ville tage hen, hvis vi ikke havde Roskilde Sygehus. Ja, de ville formentlig tage til hovedstadens sygehuse, hvilket vil betyde, at regionens økonomi vil blive udhulet. Så der er mange gode og saglige grunde til, at Roskilde Sygehus fortsat skal udvikles både af hensyn til de mange borgere i Roskilde kommune og omegn, men også af hensyn til regionen som helhed.
Bent Jørgensen

Byrådsmedlem og
kandidat til
Regionsrådet (V).

Publiceret 06 October 2009 09:00