Stændertorvet bilfrit

Forleden dag havde kommunen arrangeret et dialogmøde om Stændertorvets fremtid. Der kom under mødet mange gode og konstruktive forslag frem. Nu er kommunen ved at forberede en offentlig idé konkurrence som jeg varmt anbefaler man deltager i og indsender forslag til.
Man kan lade sig inspirere af artikelsamlingen: Torve og pladser i Danmark eller den nyligt udkomne bog: Small Town sustainability. Alle aktiviteter på Stændertorvet skal være af midlertidig karakter. Det vil åbne op for en mangfoldighed i anvendelsen. Et ekstremt eksempel på udnyttelsen af et byrum er anvendelsen af Rådhuspladsen i Københavnlige nu. Stændertorvet skal som det mest centrale og attraktive byrum i Roskilde Kommune, forkæles og måske gøres næsten bilfrit. Det ændrede torv kan kombineres med korttidsparkering, når torvet ikke bruges til andet. Den gennemkørende trafik må tænkes om. Torvehandelen på onsdage og lørdage skal selvfølgelig fortsætte og det må overvejes om muren mod Palæhaven skal åbnes, således Torvet udvides med noget areal mod nord. Ved udvidelse og trafikomlægning kan man få frigjort plads til flere udendørs siddeområder så der bliver lidt konkurrence. Der skal meget mere kunst til og måske også en vandkunst mere. Om aftenen skal Torvets bygninger og træer illumineres med lavenergi lys (af LED typen). Her kan man lade sig inspirere af hvad man har gjort på torve og pladser i blandt andet Lyon.
Ove Boh Larsen

Stændertorvet 2B
Roskilde
Konservativ kandidat
til Byrådsvalget.

Publiceret 06 October 2009 05:00