Velfungerende unge i trygge lokalområder

Afdelingsbestyrelserne ved Ellemarken, Hastrupparken, Karlemodeparken og Søparken, havde inviteret alle de politiske partier til borgermøde på Køge Gymnasium den 8. oktober.
Samtidig havde de udsendt et debatoplæg, der med en række præcise spørgsmål skulle danne ramme for debatten på mødet. Et af spørgsmålene i oplægget var: Hvilken planer, har Køge Kommune for de unge, der ikke er tilknyttet et fritidstilbud?
Udfordringen var klar! Hvad gør og hvad vil Køge Kommune gøre for, at standse de stigende problemer med utilpassede unge i lokalområderne?
Demokratilisten meldte sig naturligvis straks til mødet med spidskandidat Finn Buch Petersen, der sammen med flere af de opstillede kandidater meget gerne ville gå ind i problemstillingen/udfordringen, sammen med initiativtagerne og borgerne.
Det viste sig imidlertid, at Demokratilisten var det eneste parti der havde tilmeldt sig og mødet blev derfor aflyst. De andre partier kunne ikke deltage, idet de i stedet tilmeldte sig et arrangement afholdt af Erhvervsklub Køge.
Godt nok havde erhvervsklubben lokket med stegt (valg-) flæsk med persillesovs, men hvad er vigtigst?
I Demokratilisten kan vi ikke rigtigt forstå, hvordan det kan være vigtigere at tale med en lille sluttet kreds af erhvervsledere frem for at tage en åben debat med repræsentanter for 7.500 borgere, der dagligt kæmper med de unges problemer på tætteste hold.
Nu kan det jo være at erhvervsklubben havde inviteret først, men de andre partier har måske ikke mere end én kvalificeret kandidat de kan stille med?
I Demokratilisten er vi klar med løsningsmodeller for igen at tilføre lokalområderne de ressourcer, der tydeligvis aldrig skulle være fjernet. Faktisk er vi klar til at tilføre mere til, idet vi mener at det er en fordel at investerer i, at vores unge medborgere får en positiv tilgang til tilværelsen og dermed også skabe mere tryghed for os alle.
Ifølge en meddelelse som borgmesteren har udsendt, har hun efterfølgende inviteret og afholdt møde med afdelingsbestyrelserne - og det er jo godt. Borgmesteren har efter mødet udtalt, at hun har styr på tingene!
Jeg tror dog ikke på, at det borgmesteren mener med at have styr på tingene, er det samme som de unge i lokalområderne mener.
I hvert fald er ungdomsklubberne stadig lukkede eller åbningstiden og bemandingen er reduceret til et niveau, der ikke kan løse udfordringen.

Publiceret 06 October 2009 14:00