Borgerligt budget lader børnene betale

Havde Venstre og Konservative fået opbakning til deres budget for næste år, var det blevet 4.000 kr. dyrere pr. år at få passet sit barn i vuggestue

Af
Louise Lauritsen

Nye beregninger fra Roskilde Kommunes Økonomi og Analyse afdeling viser, at såfremt Venstre og De Konservative havde haft opbakning til deres budgetforslag, så var det næste år blevet 340 kr. dyrere pr. måned at få passet sit barn fuld tid i en kommunal vuggestue. Det svarer til en prisstigning på 4.080 kr. om året. Beregningerne viser også, at en plads i dagplejen ville stige med 311 kr. pr. måned, mens en fuldtidsplads i børnehave med mad ville stige med 114 kr. til i alt 1.958 kr. pr. måned. Men prisstigningerne for pasning af børn bliver ikke en realitet, da forligskredsen bag næste års kommunale budget: Socialdemokraterne, SF, Dansk Folkeparti, De Radikale, Enhedslisten og løsgænger Finn O. Larsen netop har fundet det meget vigtigt at holde priserne for børnepasning i ro. - Deres forslag besparer og takstforhøjer med 42,5 mio. kr. i forhold til flertalsbudgettet. Det er ændringer, som vi fra flertalspartierne finder skadelige, og derfor ikke ønsker gennemført. Budgetforslaget fra Konservative og Venstre rummer markante serviceforringelser og takstforhøjelser. Generelt er det et budget, der har fokus på fløjmærkesager som reklamefinansiering, udlicitering af kommunale opgaver, samt nedsættelse af dækningsafgift, udtaler forligskredsen i en fælles pressemeddelelse. Hos Venstre mener man, at forældre i Roskilde ikke betaler fuld pris for den børnepasning, som Roskilde Kommune tilbyder. - Serviceniveauet på børneområdet er i Roskilde Kommune langt over de andre kommuner i Region Sjælland. Men man betaler ikke for det, for vi tager en meget mindre takst for at få passet børn, end vi må. Så længe, vi ikke ser på den ubalance, så er der ikke plads til at gøre noget som helst. Det er en Rolls-Royce-model, vi har. Roskilde ligger i top med udgifter til børnepasning, så der er penge i systemet, siger Venstres Peter Madsen. Der er endelig vedtagelse af budget 2010 ved byrådsmødet i aften 7. oktober. Side 13

Publiceret 07 October 2009 03:00