Uddannelsesleder Stina Grube, Merkantil HG på Køge Handelsskole (tv) og Ole Boye, koordinator på 10. Klasse Køge. (Privatfoto).

Uddannelsesleder Stina Grube, Merkantil HG på Køge Handelsskole (tv) og Ole Boye, koordinator på 10. Klasse Køge. (Privatfoto).

Frivillig brobygning i vækst mellem Køge Handelsskole og 10. klasseskoler

Godt 200 friske 10. klasseelever fra Køge, Hårlev, Haslev og Solrød, har gennem de seneste fire uger været aktive gæsteelever på Køge Handelsskoles ungdomsuddannelse Merkantil - tidligere HG.
De har deltaget i frivillig brobygning, et specialtilbud i samarbejde mellem Køge Handelsskole og 10. klasseskoler i regionen.
Forløbet er frivilligt og specialtilrettet, og folkeskoleeleverne deltager i temaer, som de kan anvende direkte i deres skolegang i 10. klasse.
Blandt andet har eleverne deltaget i temaer som Iværksætteri, Oplevelsesøkonomi, Medier samt Kultur & Sprog, hvor de f.eks. har udarbejdet projekter.
– De unge får en forsmag på hvordan de bygger oven på deres folkeskolefag, hvis de vælger en merkantil ungdomsuddannelse efter 10. Klasse. Brobygning er i det hele taget en vigtig og nødvendig øvelse, hvis man vil have de fleste unge til at tage en ungdomsuddannelse efter folkeskolen, lyder det samstemmende fra uddannelsesleder på Merkantil Stina Grube og koordinator for 10. klasse Køge, Ole Boye, som er tovholderne bag den frivillige brobygning.

Videndeling mellem lærere

Ole Boye er ikke i tvivl om, at det styrker samarbejdet mellem folkeskolelærerne og ungdomsuddannelserne:
- Det er en stor fordel for eleverne i 10. Klasse, at deres lærere ved, hvad der foregår på ungdomsuddannelserne, så det ikke kun er studievejlederne der ved noget om ungdomsuddannelserne. Lærerne er jo engagerede og aktive under den frivillige brobygning, så de får indblik i hverdagen på ungdomsuddannelserne, siger han om fordelene ved frivillig brobygning.

Samarbejde i vækst siden 2001

Samarbejdet om frivillig brobygning mellem Merkantil her på Køge Handelsskole og 10. Klasse på Ellemarkskolen, har været tæt siden 2001, og er vokset støt siden da.
I de tidligere år, har der typisk været godt 50 elever fra én skole der gennemgik frivillig brobygning. - I dag er tallet vokset til nu fire skoler og godt 200 elever.
Ud over 10. klasse Køge, er 10. Klasse-Centeret Stevns, Ak10vet i Haslev og 10. klasse Solrød med i samarbejdsnetværket, forklarer Stina Grube.
Ud over den frivillige brobygning, er der besøg fra hundredvis af folkeskoleelever fra henholdsvis 8., 9. og 10. klasser i regionen på Køge Handelsskoles ungdomsuddannelser, både efterår og forår.
pm

Publiceret 07 October 2009 06:15