(Arkivfoto).

(Arkivfoto).

Køge Byråd stabiliserer kommunens økonomi

Af
Per Møller

Et flertal i Køge Byråd vedtog på et møde tirsdag den 6. oktober kommunes budget for 2010 og overslagsårene 2011 til og med 2013.
Med vedtagelsen af budgettet er Byrådet i gang med en proces, der igen skaber balance i kommunens økonomi.
Som følge af et voldsomt fald i kommunens indtægter stiger grundskylden til næste år, der kommer stigninger i taksterne på børneområdet, og der optages lån for 50 mio. kr.
Byrådet har samtidig besluttet, at der i 2011 skal findes besparelser på serviceudgifterne for 25 mio. kr. og effektiviseringer/strukturtilpasninger for andre 25 mio. kr.
Begge stigende til 50 mio. kr. i 2012.
Mere omkring budgetmødet senere her på loerdagsavisen.dk.

Publiceret 07 October 2009 09:00