Et klart valg mellem rød stue og blå løsninger

Forhandlingerne om næste års budget har gjort det klart, at borgerne i Køge Kommune har et klart valg.
Et valg mellem rød stue der på udemokratisk vis gennemtrumfer et budget, der indeholder takstforhøjelser og skattestigninger.
Og på den anden side den blå fløj, der bl.a. består af Venstre og Konservative.
Denne side fokuserer på at skabe balance i budgettet gennem nytænkning og konstruktive forandringer i administrationen.
Ligesom vi ser på landsplan står Venstre og Konservative i Køge Kommune nu skulder ved skulder.
En luftforandring på Køge Rådhus kræver, at de to borgerlige partier står sammen, og det ser ud til at være tilfældet.
Seneste konkrete eksempel på samarbejdet er et fælles ændringsforslaget til budgettet, som de to partier har indsendt.
Jeg er overbevist om, at vælgerne den 17. november er glade for, at der endelig er et klart borgerligt alternativ til det nuværende styre.

Publiceret 07 October 2009 16:15