Grimme bomme

Jeg fik mig noget af en overraskelse forleden, da jeg gik aftentur på havnen og i Kællingehaven og så de nye bomme, Park og Vej i Roskilde Kommune har sat op. De er voldsomt skæmmende på et ellers smukt og harmonisk havnemiljø.
Uanset, at der er diverse regler vedrørende synlighed og sikkerhed, som skal overholdes, må det være muligt at gøre det på en mere elegant måde?
Allerede for nogle år siden blev tilsvarende bomme sat op ved stien mellem havnen og Strandgade, og der pynter de bestemt heller ikke, men de står dog trods alt mere skjult. De nye bomme er placeret, så de dominerer billedet fuldstændig.
Roskilde Kommune har i mange år arbejdet med at skabe smukkere byrum. Jeg håber virkelig, at kommunen vil rette op på denne lille smutter i en fart.
Og kunne man ikke også fjerne det grimme skilt, der står ved indgangen til stien oppe på skrænten (hvor lægeboligerne slutter, og den smalle grussti starter). Det virker også meget skæmmende og er efter min vurdering ganske overflødigt. At stien er ujævn, kan ikke komme som en overraskelse for nogen, som bevæger sig på en natursti. Jeg havde for flere år siden, da skiltet var nyopsat, en længere korrespondance med forvaltningen, som dengang lovede, at skiltet ville blive fjernet. Det blev, så vidt jeg har forstået, sat op pga. jordskred på en del af skrænten, men når der var truffet de nødvendige foranstaltninger mod dette, ville skiltet ikke længere være nødvendigt.
Hanne Moe

Ved Mosen 7
Roskilde.

Publiceret 07 October 2009 03:00