Slut med konfirmationer om søndagen

Den 27. august 2009 vedtog et flertal af Roskilde Domsogns Menighedsråd at afskaffe søndagskonfirmationerne fra 2011.
Forslaget var fremsat af sognets præster og blev vedtaget med disses og medlemmer fra den (nye ) åbne kirkelistes stemmer.
Man skal nok lige erindre, at præsterne den 22. november 2007 fik et forslag igennem om, at man fra 2009, altså i år, ikke skulle have efterårskonfirmation, men at alle konfirmationer placeres i foråret ( primært april ) 4 søndage, St. Bededag samt en eller to lørdage.
For 2010 har præsterne dog ikke overholdt denne vedtagelse idet de har valgt 4 lørdage.
Jeg stemte imod den 27. august. Efter min mening kommer den kirkelige handling og tradition forud for festen. Nu vælger præster og flertallet at lade festen gå forud for kirken. Jeg henholder mig til den kongelige anordning af 2.december 1989, der stadig gælder. Heraf fremgår det i kapitel 1 § 2: "Konfirmationen foregår i kirken ved en ordinær gudstjeneste og udføres efter de for konfirmation gældende forskrifter."
Og § 3: "Konfirmationen afholdes normalt om foråret umiddelbart efter forberedelsens afslutning på en søndag eller anden helligdag, dog ikke Langfredag, Påskedag eller Pinsedag."
Uanset denne anordning kunne jeg leve med den vedtagelse fra 2007, men her hvor man helt udelader søndage, må jeg sige stop. Jeg anser vedtagelsen som ulovlig og en hån mod traditionen.
Nu blev præsternes forslag vedtaget og præsternes talsmand og flertallet siger, at det ikke kan ændres, bl. a. for at flere forældre har truffet aftale om festlokale.
Da ordningen først træder i kraft i 2011 og datoerne ikke er offentliggjort, må det være svært at afgive en sådan bestilling. Samme talsmand oplyste at forslaget var afhandlet med domkirkens personale. Det er ikke rigtigt. Alene organisterne er taget med på råd og andre personalekategorier der er involveret i de kirkelige handlinger er ikke hørt.
Præsternes talsmand oplyser endvidere at man har foretaget en brugerundersøgelse. Det har ikke været mulig at få oplyst hvor repræsentativ denne er og hvem, man har spurgt. Næppe kan det vel være konfirmanderne til 2011, for ingen kender dem.
Det nye forslag indebærer, at man ikke skal afholde Højmesse i Gl. Vor frue Kirke på konfirmationssøndagene. Det vil sige, at i forhold til 2008 er der otte gudstjenester færre fra 2011. Fremmer det gudstjenestelivet?
Jeg har savnet lidt debat i pressen, for selv har jeg fået mange henvendelser, flest fra folk der er enige med mig.
Keld Winckelmann

Menighedsrådsmedlem
Domkirkelisten
Provstevænget 7
Roskilde.

Publiceret 07 October 2009 08:00