(Ill. Colourbox).

(Ill. Colourbox).

Brevstemmeafgivning til Kommune- og Regionsrådsvalget i Stevns kommune

Af
Per Møller

Ved Kommune- og Regionsrådsvalget kan der stemmes pr. brev, hvis man er forhindret i at møde frem på valgdagen.
Man kan frem til og med lørdag den 14. november 2009 brevstemme på ethvert folkeregister i landet.
Folkeregistret sender brevstemmen videre til den kommune, hvor man er optaget på valglisten.
I Stevns Kommune kan der brevstemmes på Rådhuset i Store Heddinge på følgende tidspunkter: Mandag og tirsdag kl. 9.30-15.00. Torsdag kl. 9.30-17.30. Fredag kl. 9.30-12.00.
Rådhuset i Store Heddinge er endvidere åbent for brevstemmeafgivning følgende lørdage: Den 31. oktober kl. 10.00–12.00. Den 7. november kl. 10.00–12.00. Lørdag den 14. november kl. 10.00–12.00.
Man skal medbringe legitimation, f.eks. sygesikringsbevis, pas, kørekort eller lignende.

Brevstemme i eget hjem

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på afstemningsstedet på afstemningsdagen, har du mulighed for at afgive stemme i hjemmet. Ansøgning om at kunne afgive stemme i eget hjem kan indleveres til Folkeregistret fra tirsdag den 20. oktober 2009 til og med torsdag den 5. november 2009 kl. 18.00.
Læs mere på www.stevns.dk .

Publiceret 09 October 2009 17:15