Hele Køge går nu sammen om at blive bedst i Danmark…!

Af
Af Jørgen Petersen

Kære læser!
Der bliver rift om kunderne i den kommende tid, og vi har allerede set at specielt centrene – som er tvunget ind i en fælles markedsføring – har ofret mange penge på at markedsføre sig via efterårs-kataloger.
Lokalt set har der også været aktivitet på dette område, specielt i form af øget annoncering i specielt Lørdags-Avisen, men nu vil Køges virksomheder og detailhandlere ud i et større forum.
På initiativ fra Køge Medie Center vil der derfor allerede fra om 14 dage starte en massiv TV-kampagne op, som markedsfører Køges herligheder i TV-reklamer hos både TV-Lorry og TV/Øst.
Den store kampagne, der kører fra uge 44 og helt frem til jul, vil ikke være en decideret salgs-annonce fra Køge by, men vil i op mod 50 TV-spots fortælle om alle de herligheder, som Køge byder på.
Der vil være en masse stemningsbilleder fra Køge centrum, havnen og Den Hvide By, og det primære er, at slå på den hygge og stemning, der præger Køge by.
Som nævnt er det Køge Medie Center, der har taget initiativ til kampagnen, hvis primære formål er at sikre, at handlen bliver i Køge by i stedet for at tilflyde centrene rundt omkring.
Formålet er også at tiltrække yderligere interesse andre steder fra, og derfor er det også en bred vifte af virksomheder, der bakker op om kampagnen, der er den første af sin art, og som skal være med til at sætte Køge på hele Danmarks-kortet.
Køge Erhvervsudviklingsråd var den første til at melde sig som sponsor for den store satsning, som absolut ikke hører til i den billige ende.
Senere er både Køge Turistforening, Køge Handelsstandsforening, Skandinavisk Transport Center, Den Hvide By, Køge Kyst samt enkeltstående virksomheder som Skipperkroen, Galleri Bødkergaarden, Bogart Herremode og Wika SuperBest kommet til.
Lørdags-Avisen er selvfølgelig også med, og det hele produceres af den lokale TV- station: Køge.TV.
Alle der er med i kampagnen annoncerer samtidig i Lørdags-Avisen, og bliver på den måde markedsført både lokalt via print-annoncer (i Lørdags-Avisen), på Lørdags-Avisens Netavis www.loerdagsavisen.dk og på TV-Lorry og TV/Øst i tiden helt frem til jul.
Foreløbig er der totalt set samlet mere end en million kroner i den fælles markedsføring af Køge, men i de kommende 14 dage vil dette tal vokse betydeligt.
Alle, der har interesse i at være med kan blot rette henvendelse til Køge Medie Center på tlf. 56 65 82 00. Det kan nås endnu?!

Også fælles fodslaw på den politiske front?

Kommunal-politisk er der også tegn på større fælles fodslaw i Køge. Ganske vist har nogle partier vedtaget et budget for de kommende år uden at have taget de borgerlige i ed inden beslutningen, men på de fleste af punkterne var der alligevel så stor enighed, at næsten alle kunne gå ind for dem.
Derfor var der nok ingen grund til, at lave et "kup" – som det blev opfattet som – men der kom da det ud af det, at den borgerlige side nu er nået til en enighed, der ikke er set så stærk i de sidste mange, mange år.
Det er vist mange år siden, at Konservative og Venstre står så meget sammen som det er tilfældet lige netop nu, og det har givet den borgerlige fløj troen på, at man sætter sig på flertallet og borgmesterstolen efter valget den 17. november.
Socialdemokratiet og SF er pr. tradition bundet sammen. Nu er Venstre, Konservative og Demokratilisten det samme. Midt imellem står så Radikale og Dansk Folkeparti.
Det kunne være rart at vide, hvor De Radikale og Dansk Folkeparti står i dag og om det samme gælder på selve valgnatten?!

Publiceret 09 October 2009 10:30