Borgmester i Greve kommune, Hans Barlach. (Pressefoto).

Borgmester i Greve kommune, Hans Barlach. (Pressefoto).

Samme serviceniveau og investeringer for 140 mio.

Torsdag aften indgik et flertal i Greve Byråd bestående af Konservative, Socialdemokraterne, Radikale og SF forlig om budgettet for 2010- 2013. Venstre og Dansk Folkeparti tilsluttede sig forliget på udvalgte punkter.

Af
Per Møller

Med vedtagelsen af budgettet for de kommende fire år fastholder Greve Byråd det nuværende serviceniveau og forældrebetalingen i kommunens dagtilbud.
Budgettet indeholder imidlertid også investeringer på godt 140 mio. kroner i 2010.
Der skal blandt andet ske miljø- og klimaforbedringer i kommunens bygninger, bygges en ny hal i Tune, boldbaner skal drænes, der skal bygges et nyt plejecenter ved Karlslunde Station, toiletter og legepladser på kommunens skoler skal renoveres og endelig fortsætter renoveringen af Mosede Fort.
Greve Kommune er i samme situation som de fleste af landets kommuner med en anstrengt økonomi. Den befolkningsmæssige udvikling med flere ældre og færre skatteydere, sætter serviceudgifterne og indtægterne under pres samtidig med, at Greve Kommune har en lang tradition for et lavt skattetryk og et forholdsvist højt serviceniveau.
Byrådet har imidlertid været opmærksom på denne udvikling og i de seneste år kørt en stram økonomistyring og prioritering af kommunens opgaver.
For at få balance i budgettet har Byrådet derfor foretaget nogle prioriteringer, der har betydet en række interne omfordelinger for ca. 29 mio. kroner blandt andet i form af effektiviseringer og egentlige besparelser.
Desuden afsættes penge på aktiverings- og sygedagpengeområderne for at nedsætte udgifterne her. Budgettet indeholder endelig en fortsat sikring af behandlingen af børn og unge med nedsat funktionsevne, samt botilbud til voksne med nedsat funktionsevne.
- Det budget, der vedtages i aften, tjener kommunen og borgerne på en god og positiv måde. Rettidig omhu har sikret Greve et godt udgangspunkt, så flertalsgruppens i aften kan vedtage et fremadrettet budget, som sikrer indsatsen især over for de sårbare grupper i vores kommune: Vores ældre, vores børnefamilier og vores udsatte børn og unge. Et budget hvor der er balance mellem social ansvarlighed og omsorg på den ene side og ansvarlig økonomistyring på den anden, sagde borgmester Hans Barlach i sin tale ved vedtagelsen af budgettet.
Med budgetforliget overholder Greve Kommune økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen.
Det vedtagne budget kan ses på www.greve.dk i form af afstemningslisten med de konkrete forslag fra Byrådets 2. behandling.

Publiceret 09 October 2009 13:30