Endelig fokus på psykiatribehandling

Sundhedsstyrelsen har nu lanceret en ny strategi og meldt ud, at indsatsen for landets hundrede tusinde psykisk syge skal have et markant og hårdt tiltrængt løft. For fremtiden skal det være slut med at nedlægge senge på psykiatriske afdelinger. I dag venter alt for mange psykisk syge for længe på indlæggelse og bliver udskrevet for hurtigt, fordi der igennem årene er nedlagt for mange sengepladser, som nu mangler. Hertil kommer, at antallet af psykisk syge stiger år for år, så der er behov for mange flere pladser. Jeg hilser Sundhedsstyrelsens budskab velkommen, da indsatsen for at hjælpe psykisk syge har været prioriteret meget lavt i alt for mange år. Hvordan harmonerer denne melding så med den psykiatriplan, der blev vedtaget i Regionsråd Sjælland i 2007? Ifølge denne psykiatriplan skal der ganske vist bygges moderne bygninger og enestuer til alle, men samtidig medfører planen en kraftig centralisering af sengeafdelinger for voksne. Ifølge planen skal alle indlæggelser af voksne nemlig på sigt samles i Roskilde, Slagelse og Vordingborg og afdelingerne i Køge, Holbæk, Nykøbing Sj. og Dianalund vil blive nedlagt. Den eneste begrundelse for at nedlægge disse hospitalsafdelinger er den nuværende mangel på læger og sygeplejersker. Ingen kan imidlertid se 10 år frem og at alt kan ændre sig, hvis regeringen beslutter sig for at uddanne flere læger og sygeplejersker samt laver et midlertidigt stop for uddannelsespladser for udlændinge, der alligevel rejser hjem, når de har taget deres eksamen. Da indlæggelser i fremtiden ifølge planen kun kan foregå i tre byer, nemlig Roskilde, Slagelse og Vordingborg, giver det lange afstande fra hjemmet til psykiatrihospitalet for mange patienter og gør det vanskeligt for disse at bevare kontakten med familie og venner, især hvis de er afhængige af offentlige transportmuligheder. I øvrigt tror jeg ikke, at det vil være til gavn for de psykisk syge at blive flyttet til store hospitaler med megen uro og støj. Historisk set er psykiatriske hospitaler nemlig blevet placeret i rolige, smukke omgivelser, hvor patienterne kan gå ture i naturens stilhed og på denne måde få ro i sindet. Dette vigtige element på vejen til helbredelse forsvinder selvsagt, hvis disse patienter i fremtiden skal indlægges på store afdelinger i byerne, langt fra deres hjem. Derfor stemte jeg også som den eneste imod psykiatriplanen. Jeg mener især, at det er en stor fejltagelse at nedlægge Dianalund. Stedet ligger centralt og smukt og der er hårdt brug for alle senge, herunder dem på Dianalund. Jeg håber med Sundhedsstyrelsens nye udmelding, at også Regionsrådet vil opprioritere det psykiatriske område og undlade at gennemføre den planlagte centralisering af sengepladserne. Selvom psykiatriplanen er forholdsvis ny, nemlig fra 2007, bør den ændres på de punkter, der ikke gavner patienterne, men tværtimod gør det mere besværligt at være patient. Anna Skov Hansen (C) Medlem af Regionsråd Sjælland.

Publiceret 09 October 2009 07:00