Indsigelse mod forslag af Rema 1000

Som beboer op til grunden matrikel 11cd, gør jeg hermed indsigelse mod forslaget af Rema1000 og lastbilparkeringsplads ved hjørnet af Bregnetvedvej og Hovedvejen 14. Dette område er i beboet område, og er derfor ikke egnet til erhvervsmæssige interesser. I tilfælde at opførelse af Rema 1000 og lastbilparkeringsplads, vil det give støjgener for beboerne op til grunden matrikel 11cd. Lastbil parkers typisk sent, og starter tidligt om morgen. Det samme er tilfælde ved vareindlevering til et evt. supermarked. På nuværende tidspunkt er lykkesholmvej en fredelig vej. Det ville være en synd og en skam at ødelægge dette. Denne del af Osted er en fredeligt område, som ikke bør ødelægges. Man blander normalt ikke beboelse og erhverv i en lokalplan. Desuden er der i forvejen meget trafikeret på hovedvejen. Tilføjelse af et supermarked vil bestemt ikke aflaste, en i forvejen meget befærdet vej. Hvis man rykkede planen om byggeprojektet ned til hjørnet ved assendløsevej og hovedvejen, ville man ikke genere villaområder. Over for efter/ privatskolen på assendløsevej, er der masser af plads til opførelse af supermarked. Denne grund ejes af Bent Poulsen. Han er umiddelbart slet ikke afviserne for at sælge grund fra til dette projekt. Det er ikke mere end få 100 meter fra matrikel 11cd, men i et langt mere hensigtsmæssigt område. Undertegnede vil være yderst generet af de fremførte planer med matrikel 11cd. Hvem ville bryde sig om lastbilparkeringsplads i baghaven? Eller i undertegnedes tilfælde ca. 20 meter fra terrassen. Endvidere vil dette medføre væsentlig værdiforringelse af villa ejendomme op til matrikel 11cd. Hvem skal betale for dette? Jeg Købte selv hus på lykkesholmvej for 3 år siden, fordi det lå i et fredeligt område, og med en fornuftig lokalplan. Den 7. november er omdelt en opfordring om en protest fra beboer i Osted. Denne Protest er imod lokalplanens afvisning af Rema 1000 projektet. Men mærkeligt nok er denne ikke omdelt på lykkesholmvej! Ingen har på noget tidspunkt spurgt os, som bor på lykkesholmvej. Det ville da ellers være rimeligt, da det er her man bliver direkte og yderst berørt af det. Det vil jeg kalde amatøragtigt, dumt eller meget frækt! Det virker helt klart som om, man kun vil i dialog med borgere som er positiv stemt. Det var ellers kun i gamle dage man ikke spurgte den tilkommende hustru, om hendes mening om ægteskabet! Er der nogen fra facebookgruppen til fordel af Rema 1000, der ville synes det var sjovt med lastbilparkering til 15 - 20 lastbiler 25 meter derfra hvor man sidder og griller en sommeraften på terrassen? For det er tilfældet for undertegnede ifølge den seneste plan jeg har set! Det er ikke længe siden man snakkede om af Osted skulle have en omfartsvej, og at hovedgaden ikke skulle være så trafikeret, hvilket jeg personligt synes lød fornuftigt. Herefter var planen at Hovedgaden skulle have flere lyskryds, og hastigheden skulle sættes ned igennem byen. I lokalplans vedtægt 13.BE1 står følgende: Særlige bestemmelser: Områderne skal planlægges med henblik på nedbringelse af støjgener fra Hovedvejen. Området er berørt af skovbyggelinje. Ved fremtidig planlægning for virksomheder i området bør det vurderes, om der skal fastsættes bestemmelser om afstandskrav til naboboliger, på baggrund af en vurdering af, hvilken miljøklasse virksomheden vil tilhøre. Konkret anvendelse: Åben-lav boligbebyggelse med tilhørende fællesanlæg. Offentlige formål samt mindre virksomheder (restauration, auto-service og håndværksvirksomhed og lignende) uden væsentlige genevirkninger. Zonestatus: Byzone. Området ligger primært i byzone, dog ligger en enkelt ejendom i landzone. Dette område skal overføres til byzone ved en eventuel lokalplan. At lægge en Rema 1000 og en lastbilparkeringsplads på hovedvejen/ bregnetvedvej, er det modsatte af den tidligere lokalplan om mindre trafik igennem byen, og mindre støjgenere fra Hovedvejen. Hvis Rema 1000 og lastbilparkeringspladsen blev placeret på hjørnet ved assendløsevej og hovedvejen, ville der stadig være plads en lokalplan med en evt. omfartsvej hvor trafikken kunne køre uden om byen fra f. eks Assendløsevej. Jeg håber Lejre kommune og ligeledes Osteds borgere kan se urimeligheden i placeringen på matrikel 11cd af Rema 1000 projektet.

Publiceret 09 October 2009 11:53