Kloakker og havekolonier

Danske havekolonier er noget af det mest danske, vi har. De rummer en kultur, som vi skal passe godt på. Mange Roskilde borgere fik sig en ordentlig overraskelse, fordi vi i byrådet besluttede, at havekolonierne skal kloakeres over en årrække. I nogle havekolonier besluttede man sig hurtigt for at ville kloakere, medens man andre havekolonier satte hælene i. Her ønskede man blandt andet, at Roskilde kommune som ejer og udlejer af havekolonierne skulle vedgå, at det var kommunens opgave og udgift at grave kloakledningerne ned i vejnettet i området. Derefter ville det så være den enkelte kolonihavelejer, der selv måtte afholde udgiften til at føre kloakledningen fra havelågen og op til havehuset. Begrundelsen for forslaget var i al sin enkelhed, at havekolonierne udgør et offentligt grønt område, hvortil alle Roskildes borgere har adgang. Derudover fungerer vejene i nogle havekolonier som skolestier og fritidsområde for børn fra daginstitutioner på besøg. Det var et ganske enkelt forslag, syntes jeg. Det var også et ganske fornuftigt forslag mente jeg. Forleden blev jeg så under en fodboldkamp i Roskilde Idrætspark spurgt af en havekoloniejer, om hvad jeg agtede at gøre videre i sagen om kloakering af deres haver. Roskilde byråd har ikke sat penge af til kloakering af kolonihaverne på næste års budget. Så jeg vil efter byrådsvalget 17. november, når jeg forhåbentlig er blevet genvalgt, tage spørgsmålet op i det nye byråd, for det er en mærkesag for mig. Kaj V. Hansen Medlem af Roskilde byråd (A) og kandidat ved byrådsvalget.

Publiceret 09 October 2009 09:00