Mere idræt i folkeskolen!

Børn og unge skal aktiveres. De skal motionere. De skal have mere idræt. Vi lever i et samfund hvor fedme og overvægt tager mere og mere magt i blandt os.
Det skal der sættes en stopper for allerede tidligt i et livsforløb. Det handler i høj grad om egne løsninger og det er selvfølgelig op til en selv hvordan man ønsker at holde sig sund.
Køge Kommune skal gå forrest indenfor idræt og sundhed i folkeskolen. Der skal simpelthen mere motion, leg og idræt til i folkeskolen. Specielt i klassetrinene fra 3-9. Klasse er det ufattelig vigtigt at der tages hånd og de unge og at deres motion og sundhed bliver en stor del af skoletiden.
I stedet for at have 2 idrætstimer ugentligt, foreslår jeg at man har 4-5 timer. Gerne om morgenen, så eleverne er friske og bagefter kan gå videre med den boglige undervisning som naturligvis stadig skal lige prioriteres. De fag der kan spares på, er for mig fag som Billedkunst og Musik, som er påkrævet på 1.-5.
Klassetrin. Ikke at disse fag skal forsvinde ud af systemet, men de kan nedprioriteres de sidste 3 år, så der for alvor bliver udnyttet plads til det, for mig, nødvendige idræt.
Så lad os samle os om opgaven, og gøre Køge Kommune til indehaver af Danmarks bedste idrætsfolkeskole!

Publiceret 09 October 2009 10:15