Skal vi have mere politi på gaden?

Fredag den 28. august - under festugen i Køge – bliver min teenage-søn udsat for et voldeligt overfald af 4- 6 personer på Stationspladsen.
Han står mellem springvandet og tunnelen og venter på en veninde, kl. er ca. 23.30.
Der er masser af mennesker på gaden, blandt dem en gruppe på 4 – 6 unge drenge med anden etnisk baggrund.
En af dem henvender sig til min søn med et provokerende spørgsmål til hans måde at gå på.
Min søn svarer: "Hvad snakker du om?" Reaktionen er et slag i hovedet, så min søn mister balancen. Ham, der slår, river et halssmykke af min søn og fejer benene væk under ham, så han lander på fliserne.
Mens han ligger ned, bliver han sparket i hovedet og på kroppen af flere af de andre fra gruppen.
På et tidspunkt hører han een – om han er en del af gruppen, eller om han kommer udefra, har min søn ikke styr på - sige, at de skal stoppe. Han hjælper ham op og siger "fuck af". Ingen af de voksne mennesker, som befinder sig på stationspladsen reagerer.
Overfaldet anmeldes til politiet, som i første omgang er optimistiske ift. opklaring, dels p.gr.a. diverse overvågningskameraer i området og dels p.gr.a. oplysninger om en del andre lignende overfald rundt omkring i byen samme aften.
Da jeg omkr. en måned senere kontakter politiet for at høre nyt, bliver jeg imidlertid oplyst om, at det ikke har været muligt at komme videre i opklaringen, at der mangler både spor og vidner.
Jeg har to ærinder med dette indlæg: Dels efterlyser jeg vidner til overfaldet på min søn, som har fået såret og rystet sin retsfølelse og sin tillid til omverdenen, og som stadig kæmper med eftervirkninger af overfaldet. Og dels efterlyser jeg kontakt med andre forældre, hvis børn blev overfaldet under festugen.
Mit andet ærinde er af mere politisk karakter: Under hele festugen var der rigtigt meget politi på gaderne i Køge, ligesom der var diverse hjemmeværnsfolk, vagter og SSP arbejdere. Alligevel kunne overfaldet på min søn finde sted, og alligevel er ingen kommet til at stå til ansvar for overfaldet efterfølgende.
Ifølge politiet skete der en del overfald på unge i ugens løb, uden at folk greb ind, og uden at nogen efterfølgende har meldt sig som vidner.
Min pointe er, at vold ikke nødvendigvis afværges ved mere politi på gaderne, men primært ved, at vi som borgere forholder os til det, der sker omkring os.
Vi skal gribe ind, vi skal kontakte politiet, og vi skal stille os til rådighed med vidneudsagn. Det drejer sig ikke mindst om at få stoppet disse voldsaspiranter, før de får for mange "positive" erfaringer med deres vold. Før de får bekræftet, at vi ikke ser en skid og ikke blander os, for vi har nok i vores eget.
Vores retssamfund styrkes ikke med mere politi på gaderne, men med aktive medborgere, som understøtter demokratiet i hverdagen, også når vi færdes i det offentlige rum.
Aktive medborgere, som blander sig, tør at stå ved, hvad de ser og stiller sig til rådighed som vidner.
På den måde er det muligt at fastholde grundsubstansen i vores demokrati, de folkevalgte er lovgivende, politiet er udøvende og domstolene er dømmende.

Publiceret 09 October 2009 09:15