Velfærd frem for administration

Den offentlige service i Køge Kommune ligger på mange området på et gennemsnitligt niveau.
Det viser flere landsdækkende undersøgelser. Derfor er der mulighed for at gøre tingene bedre. Den mulighed vil jeg og Venstre naturligvis forfølge.
Der skal efter min mening især fokuseres på skole- og ældreområderne. Undervisning og ældrepleje er to kerneydelser, hvor kvaliteten skal være i top. Men hvordan hæver vi så kvaliteten i praksis?
Mit bud er, at vi skal have indført en tankegang om, at selve velfærdsydelsen hele tiden skal prioriteres højere end de administrative opgaver.
Naturligvis er der brug for en vis grad af administration og organisering. Men alle steder hvor det er muligt, skal der overføres ressourcer væk fra papirarbejdet og over til selve kerneydelsen. Jeg er stor tilhænger af færre skemaer, færre regler og mere tillid til den enkelte ansatte.
Køge Kommune bør lære af, hvordan andre kommuner løser nogle af de nutidige udfordringer. Hvordan får vi eksempelvis sikret flere undervisningstimer i folkeskolen? Hvordan kan vi forbedre de fysiske rammer?
Hvordan kan vi øge antallet af varme hænder i ældreplejen? Jeg ser ingen grund til at opfinde den dybe tallerken, hvis den allerede er opfundet af nabokommunen.
Der er rigeligt med handlemuligheder indenfor de nuværende økonomiske rammer – det gælder bare om at turde tænke nyt og vise vejen.

Publiceret 09 October 2009 11:15