Kulturen kom i hus

Med vedtagelsen af Køge Kommunes budget lykkedes det endeligt. Der er nu truffet en bindende beslutning om, at det tidligere rådhus i Borup omdannes til Kulturhus, og der er afsat penge på anlægsbudgettet til formålet.
Det har været en lang og sej proces, der tog sin begyndelse allerede i februar 2005 før det forrige kommunevalg og kommunesammenlægningen.
Skovbo Kunstforening og siden en bredere sammensat borgergruppe kom med forslag om at indrette bygningen til kulturelle formål, og daværende borgmester Torben Hansen tog ideerne til sig.
Siden har der været afholdt 2 borgermøder og mange andre møder, og nu er der efter 4½ år kommet et resultat.
Efterhånden var vi kun få, der havde optimismen og troen i behold - de fleste borgere havde forlængst mistet troen.
Det er derfor med glæde og tilfredshed, at vi kan se at vedholdenhed, tålmodighed og stædighed nu har givet resultat. Glæden forstærkes af, at der nu står et enigt byråd bag projektet.
Lige siden kommunesammenlægningen har en række foreninger på meget kummerlige vilkår holdt fast i ideerne og brugt huset som netop et kulturhus.
Vi var klare over, at hvis ikke vi holdt fast trods alle de praktiske problemer, kunne vi ikke vise behovet for huset.
Nu er vi nået til den fase, hvor vi i fælleskab skal omforme huset, så det fortsat kan rumme alle de aktiviteter - udstillinger, koncerter, foredrag, stormøder, skakturneringer, croquisfestival og kulturnat, der allerede foregår, samt lukke endnu flere ind i varmen.
Der er mange, der er parate til at bidrage til, at vi får den bedst mulige løsning til glæde ikke blot for Borup, men for hele kommunen.

Publiceret 11 October 2009 09:45