Risbjerggårds Venners præsentation stjal billedet.

Risbjerggårds Venners præsentation stjal billedet.

“KULTURHUS RISBJERGGÅRD” STJAL BILLEDET

BEBOER i Risbjergområdet synes, Risbjerggårds Venners forslag er helt fornuftigt:

Et klart modstykke til Holberg Fengers projekt blev præsenteret på Risbjerggård.

Borgerdeltagelse i form af plancher, en model over “Risbjerggård, version 2.0” og en salgstale fra den økonomiske bagmand Flemming Fenger var ikke godt nok. Ikke tilstrækkeligt til at overbevise mig, som en af de 25 Hvidovreborgere der var mødt op på Hovedbiblioteket for at se investorens nye projektforslag til Risbjerggård-grunden. Flere krævede medindflydelse og der var flest kritiske røster og spørgsmål. Borgmester Milton Graff Pedersen bedyrede at borgerne nok skulle få indflydelse senere - men ikke nu, mens hele sagen bliver afgjort. Et andet forslag Der var lagt op til efterfølgende ‘walk around’ på Risbjerggårdgrunden med Flemming Fenger og borgmesteren som rundvisere. Men det gik ikke helt efter planen. Der blev aldrig nogen rundvisning. I stedet styrede forsamlingen skråt over Hvidovrevej og direkte hen til Risbjerggårds Venners stort anlagte teltudstilling HVIDOVRE STÅR SAMMEN OM RISBJERGGÅRD. Udstillingsteltet var meget timet og passende stillet op ved indgangen til den grønne Risbjerggård-have, som mange benyttede lejligheden til at bese - for første gang. Haven stod klar med friluftscene og pavilloner til den næste dags friluftskoncert. Konkrete bud Ifølge udstillingskataloget tænkes ‘Det nye Kulturhus Risbjerggård’ udbygget med en moderne fløj og stor multi-sal til koncerter mm. til den dobbelte størrelse af det vi kender i dag. Desuden ønskes Byhaven bevaret og istandsat så der kommer mere udendørs liv i bymidten. Andre stikord er: specialbutikker, restauranter, udeservering, grønt åndehul, unge og ældre konferencecenter, teater og galleri, torvemiljø, koncerter, nycirkus og foreningsliv. I kataloget til udstillingen kan jeg også læse om Risbjerggårds Venners mål på kort sigt: - at kommunalbestyrelsen tager det arkitektonisk stilforvirrede forslag ‘Risbjerggård, version 2.0’ af bordet inden kommunevalget den 17. november 2009 og - at få et smukkere - ikke et grimmere Hvidovre. Det lyder da helt fornuftigt efter de grimme tegninger vi så i Hvidovre Avis fornylig. Med venlig hilsen Beboer i Risbjergområdet / kb

Publiceret 13 October 2009 09:00