Det grundlæggende arbejde er det allervigtigste - Og her er Lars Busk & Co. eksperter!

Det grundlæggende arbejde er det allervigtigste - Og her er Lars Busk & Co. eksperter!

Gennemtænkte fundamenter

Ingeniør & Entreprenør Lars Busk A/S leverer de fundamentale løsninger, der sparer både tid og penge

Af
Søren Dam

BYGGEENTREPRENØR: Når vi skal sammenligne tiderne nu, med de hektiske tider vi oplevede for 1 – 2 år siden, er der masser af positive aspekter idet, indleder Lars Busk, som er indehaveren af Ingeniør- & Entreprenørfirmaet Lars Busk A/S.
- I dag har vi og kunderne tid til at planlægge og gennemtænke alle elementer i et projekt, og på den måde oplever vi ofte, at projekterne gennemføres hurtigere, bedre og billigere.
- En af ulemperne ved det lettere overophedede byggemarked var jo netop, at det hele skulle gå så stærkt, og at der var mangel på kapacitet i alle led, hvilket ikke er særlig hensigtsmæssigt for nogen parter.

Gennemtænk projektet

Der er altid sund fornuft i at få tænkt et projekt ordentligt igennem en ekstra gang, og få stillet sig selv og organisationen de vigtige spørgsmål:
Kan det nu ikke gøres lidt anderledes, smartere, hurtigere, nemmere o.s.v. ? Vi har ressourcerne og kompetencerne til at finde den rigtige løsning til kunden, fortæller Lars Busk videre.
- Jeg har selv en ingeniøruddannelse som baggrund, og har en projektleder med uddannelse som konstruktør. Det sikrer kunden professionel sparring, og mulighed for at få kigget sit projekt igennem med andre briller, for at se om projektet kan gennemføres smartere. - Tidligere var tendensen jo sådan, at tingene nærmest ikke kunne blive store nok.
- Herunder byggeprojekterne, smiler han. - I dag, hvor finansieringen er blevet en knap faktor, kan en kritisk og konstruktiv gennemgang af et projekt betyde det afgørende for, om projektet igangsættes eller ej. - En konstruktiv og kreativ gennemgang kan dels betyde stor forskel på, hvordan opgaven udføres, og dermed hvor meget den kommer til at koste.
– Der kan måske reduceres på størrelsen af projektet, der kan tages alternative byggemetoder i brug, og der kan måske reduceres på byggeperioden o.s.v.

Ingeniør & Entreprenør Lars Busk A/S har også udstyr til det store og tunge arbejde med fjerne gamle belægninger før der etableres nye...

Ingeniør & Entreprenør Lars Busk A/S har også udstyr til det store og tunge arbejde med fjerne gamle belægninger før der etableres nye...

Fundering af lagerhal

Vi har f.eks. en stor industrikunde, som skal have lavet en ny lagerhal.
Hallen skal bygges på et område, som er et tidligere strandområde, hvilket jo stiller krav om ekstra funderinger.
- Et arbejde, som oftest udføres ved anvendelse af "pæle-fundering", som er en ret bekostelig funderingsmetode. Til gengæld kan man efterfølgende udføre et byggeri uden risiko for senere sætnings-ændringer af byggeriet.
- Funderingsmetoden kan erstattes af andre, og væsentlig billigere metoder, hvilket der så nu er lavet beregninger på. Med øjnene åbne for, at man skal kunne leve med, at man kan risikere at byggeriet sætter sig 1- 2 cm set over en 10-års periode, men da der er tale om en lagerhal vil man i langt de fleste tilfælde godt kunne leve med det.
- Og kan til gengæld skære en pæn stor bid af omkostningen til byggeprojektet, forklarer han.

Den nye, miljøvenlige lastbil med kran på opgave.....

Den nye, miljøvenlige lastbil med kran på opgave.....

Udfordring

Vi har lige løst en fundamentopgave på Christiansborg, som også satte vores kreativitet på prøve, fortæller Lars Busk videre.
– På den opgave måtte vi hverken kunne "ses, høres eller lugtes", og opgaven skulle helst være afsluttet før den overhovedet er påbegyndt! Det blev til en løsnin-g, hvor vi udførte store dele af fundamentstøbningen hjemmefra, og transporterede de færdigstøbte moduler derind, og kunne færdigmontere et fundament på bare 5 timer på pladsen, uden at skulle ind med betonkanoner, og uden at skulle spærre af i flere dage.
- Igen et godt eksempel på, hvordan en dialog med kunden kan skabe en kreativ og fleksibel løsning, som stiller alle parter tilfreds, påpeger han.

Ny lastbil

Vi har for øvrigt investeret i ny og større lastbil med kran, idet vi derved opnår en langt større fleksibilitet i forhold til vores daglige arbejdsopgaver, fortsætter han.
- Vi kan i langt højere grad selv styre materiale-leverancer, ligesom vi han hejse udstyr/materialer 16 meter ind på byggepladsen, og derved undgå ødelæggende belastning af haver/pladser.
En anden fordel er, at lastbilen kan håndtere affaldscontainere, så vi også på det område kan være "selvforsynende" og fleksible.
Noget, som selvfølgelig kommer vore kunder til gode, da det er med til at reducere projektomkostningerne. Går du i tanker om projekter, der omfatter fundering, entreprenør-, kloak og murerarbejde, er fa. Lars Busk altid klar til en uvildig dialog og vurdering.
Lars Busk og firmaet træffes på telefon 56 63 25 88, og du kan se mere om firmaet på www.larsbusk.dk .

Publiceret 13 October 2009 06:15