Miljøminister Connie Hedegaard besøgte Hovedbiblioteket.

Miljøminister Connie Hedegaard besøgte Hovedbiblioteket.

Klimaministeren roser Hvidovres ambitiøse klimamål

- Hvis bare jeg kunne få resten af verden med på så ambitiøse mål som Hvidovres, så var vi nået langt, sagde Connie Hedegaard, på Hovedbiblioteket

Midt mellem forhandlingerne med verdens regeringsledere og Europas miljøministre fandt Connie Hedegaard tid til at besøge Hvidovre Hovedbibliotek for at debattere klima med borgmester Milton Graff Petersen og 80 fremmødte borgere og medarbejdere.

Debatmødet foregik på Hovedbiblioteket mandag den 5. oktober til HvidovreDebattens arrangement "Dit og mit klima". Connie Hedegaard glædede sig over, at halvdelen af landets kommuner nu er klimakommuner, der har sat mål for, hvor meget de vil reducere deres CO2-udledning. Blandt de ambitiøse kommuner er Hvidovre, der vil reducere sin CO2-udledning med 2 procent om året frem til 2025. Det svarer til 40 procent i en periode på 17 år. Hvis vi skal holde os til den 2 graders temperaturstigning, forskerne anbefaler som et max, skal der ske en halvering af CO2-udledningen globalt set, men her skal den rige del af verden ifølge Hedegaard stå for en reduktion på 80-90 procent. Klimaministeren kunne fortælle sidste nyt fra klimaforhandlingerne, som hun tror på, nok skal ende med en international aftale, der kan erstatte Kyoto aftalen. Hun nævnte Greenpeace's banner til Obama, da han besøgte København i forbindelse med IOC-mødet: "Rigth place – wrong date", og forventede nok, at amerikanerne ville komme ind i forhandlingerne. Men de internationale aftaler gør det ikke alene, og derfor var hun glad for, at så mange var mødt frem for at debattere klima på en mandag aften i Hvidovre. Lysten til at debattere var stor hos den blandede deltagerskare. Så stor, at der til sidst måtte lukkes for flere indlæg, fordi tiden var løbet ud. Der var spørgsmål så forskellige som, hvorvidt der skal satses på grønne vækster på byernes tage, hvorfor man ikke bare afskaffer stand-by funktioner og hvordan den økonomiske krise kan bruges til at skabe mere bæredygtighed. Borgmester Milton Graff Pedersen inviterede ministeren til at komme tilbage til Hvidovre efter klimatopmødet, og han fortalte, at Hvidovre har meget at byde på i klimasammenhænge; bl.a. skoler og institutioner, der skruer ned for energien, Store Hus, der er ved at installere solenergi og Avedøre Holme med klimabevidste virksomheder og vindmøller. Han fik også lige lejlighed til at fortælle ministeren, at kulfyring på Avedøreværket ikke er en løsning, der giver mening i Hvidovre. Debatmødet på Hvidovre Bibliotek afrundede Hvidovredebattens tema om klima, hvor borgerne under overskriften "Dit og mit klima" har kunnet debattere på hvidovredebattens.dk i hele september måned. Information om klimaarbejdet i Hvidovre Kommune er samlet på portalen klima.hvidovre.dk, hvor der også er mage gode råd og idéer.


Milj¯minister Connie Hedegaard i milj¯debat med Milton Oktober 2009 Dit og mit klima

Milj¯minister Connie Hedegaard i milj¯debat med Milton Oktober 2009 Dit og mit klima

Publiceret 13 October 2009 09:00