Milton Graff Pedersen: Glad for solidt flertal bag budgetforliget.

Milton Graff Pedersen: Glad for solidt flertal bag budgetforliget.

Så er budgettet på plads

- Men de økonomiske fremtidsudsigter er usikre, udtaler borgmester Milton Graff Pedersen (A)...

Kommunalbestyrelsen har vedtaget budgettet for 2010 og “overslagsårene” 2011-2013. Her følger de ord, som borgmester Milton Graff Pedersen gav budgettet med på vejen:

Af
oashvidovreavis.dk

Traditionen tro indleder borgmesteren 2. behandlingen af det kommende års budget med en såkaldt “Budgettale”. Årets tale var dog ikke præget af den store begejstring: - I aften skal vi vedtage kommunens budget for år 2010 og overslagsårene 2011 til 2013. - Der er et bredt flertal i kommunalbestyrelsen bag dette års budgetforlig, bestående af Socialdemokratiet, Hvidovrelisten, SF, Venstre og De Konservative. - Jeg er som borgmester rigtig glad for, at det lykkedes at samle et solidt flertal, om dette års budgetforlig. Det har ikke været nemme forhandlinger. Udgangspunktet var et minus på 92 mio. kr., og det i et valgår! Forligspartierne har alligevel formået at udvise ansvarlighed, og ligesom mig, ikke haft trang til at spille roulette med kommunens økonomi. - Vi har reduceret anlægsbudgettet med 26 mio. kr., vi gennemfører driftsbesparelser på 54 mio. kr. og har fået engangsindtægter på 12 mio. kr., hvorefter der er skabt finansiel balance i budgettet for 2010. - Der er ikke noget jeg hellere ville end at udvide servicetilbuddene på en række kommunale områder. Men det har desværre ikke været muligt med det økonomiske udgangspunkt, som vi havde, da vi startede budgetdrøftelserne op...” Styrket klimaprofil Milton lagde vægt på, at forligspartierne havde været meget optaget af at undgå væsentlige serviceforringelser på velfærdsområderne samtidig med, at skatten forbliver uændret: - Forligspartierne har en aftale om, at der overordnet set skal findes effektiviseringer i den kommunale husholdning på 0,7 procent af driftsudgifterne. - Og der lægges samtidig op til en stram styring af udgifterne på en række områder. Eksempelvis skal specialundervisningsområdet gennemanalyseres og måske omlægges, så flere tilbud kan gives i Hvidovre. - Forligspartierne er enige om, at kommunens skoler skal opgraderes, så de traditionelle grønne tavler i alle klasselokaler bliver udskiftet med interaktive whiteboards. - På Plejecenteret Svendebjerghave styrkes tilbuddet til de meget syge ældre og de døende. - Der er afsat penge til at forbedre trafiksikkerheden ved at bekæmpe områder, hvor der sker mange færdselsuheld. - På rådhuset ansættes der en medarbejder til en forstærket indsats mod socialt bedrageri. - Og endelig styrker kommunen sin klimaprofil ved at afsætte 10 mio. kr. på næste års budget til klimainvesteringer, som både mindsker CO2-udslippet og medfører betydelige driftsbesparelser; faktisk viser beregninger, at klimainvesteringerne har en tilbagebetalingstid på syv år...” Omstruktureringer? Borgmesteren pointerede, at man ikke måtte “hvile på laurbærrene”: - Der er fundet nødvendige besparelser på driften blandt andet ved, at eleverne i 4. til 6. klasse får en dansktime mindre om ugen, mens eleverne i Hvidovres 5. klasse også får en billedkunsttime mindre fra næste år. Kommunen er herefter på niveau med Undervisningsministeriets vejledende timetal. - Dagcenteret Spurvegården flytter og bliver en del af Aktivitetscentret i Hvidovregade. Der skabes et nyt ungdomsmiljø på Engstrandskolen, hvor Ungdomsskolen flytter ind sammen med 10. klasserne. - Forligspartierne har skabt finansiel balance i budgettet for år 2010. Det betyder dog ikke, at vi kan hvile på laurbærrene. De økonomiske udsigter for de kommende år er fortsat usikre, og kommunens økonomi vil også kræve kommunalbestyrelsens fulde bevågenhed i de kommende år. Det er vigtigt, at vi ikke klatter pengene væk, men anvender dem dér, hvor det gør mest gavn for borgerne. - Det kan heller ikke udelukkes, at vi i den kommende tid måske skal overveje, at se på måden, vi har organiseret os på. Har vi en struktur, som kalder på forandringer, eller er vores nuværende måde at organisere os på robust til de kommende års udfordringer? - Der er mange måder at tackle de kommende udfordringer på, og vi skal, som ansvarlige politikere, vurdere og analysere alle muligheder, slutter Milton Graff Pedersen.

Publiceret 13 October 2009 09:00