Skraldemænd i arbejde i dag?

Konflikten mellem renovationsvirksomheden HCS og de ansatte skraldemænd endte i går eftermiddags i Arbejdsretten

HCS - der varetager renovationsarbejdet i Hvidovre Kommune - er igennem de sidste otte dage igen blevet ramt af en arbejdsnedlæggelse blandt renovationsmedarbejderne. Det er femte gang på 3/4 år.

Af
- Jeg er ærgerlig over de ulemper

strejken påfører borgerne i Hvidovre. Jeg opfordrer derfor HCS A/S til hurtigst muligt at finde en løsning

som er

I går mandag eftermiddag blev sagen taget op i Arbejdsretten. Her blev strejken dømt overenskomststridig, og fagforeningerne LO og 3F blev pålagt at få deres medlemmer til at genoptage arbejdet. HCS’ organisation DI forbeholdt sig retten til at opsige medarbejdere, der ikke genoptager arbejdet tirsdag morgen. - Vi tror og håber på, at renovationsmedarbejderne genoptager arbejdet i morgen tidlig (tirsdag -red. ) Men det vil tiden vise, sagde direktør Mads Frederiksen til Hvidovre Avis kort før redaktionens deadline i går eftermiddag. Skraldemændene hos HCS nedlagde arbejdet forrige fredag for derefter at genoptage det i tirsdags. Men allerede dagen efter - onsdag i sidste uge - nedlagde skraldemændene arbejdet på ny. Skraldemændene skriver i en pressemeddelelse til bl.a. Hvidovre Avis, at man “gerne vil undskylde over for kommunerne og borgerne, at man ender som gidsler i denne situation”. - Vi vil helst bare passe vores arbejde og servicere borgerne, men det må altså være under ordentlige forhold, skriver skraldemændene. Ifølge medarbejderne er tilliden blevet brudt efter, at virksomhedens ledelse angiveligt skulle have fortalt medarbejderne, at der forelå en aftale mellem virksomheden, medarbejdernes talsmand og sikkerhedsrepræsentant om, at de skulle foretage tømninger, der måtte være i strid med Arbejdstilsynets forskrifter og derved tilsidesætte deres egen sikkerhed. - Vi har meget svært ved at se, hvordan samarbejdet skal fungere fremadrettet, siger talsmændene. Hvidovre Avis forsøgte i går mandag at komme i kontakt med HCS’ Steen Rügge, der er direktør i Renovationsafdelingen, men desværre uden held, da hele HCS’ ledelse af gode grunde var travlt optaget med dagens møde i Arbejdsretten. I stedet kan vi på HCS’ hjemmeside læse HCS’ udlægning af arbejdsnedlæggelsens forløb dag for dag. - (...) Samtidig er HCS ked af, at renovationsmedarbejderne tager borgerne som gidsler i en sag for at få forbedret adgangsforholdene ude hos den enkelte borger, idet renovationsmedarbejderne igennem mange år løbende har haft mulighed for at indberette de forskellige afhentningsadresser, hvor Arbejdstilsynets regler ikke måtte være overholdt (...), skriver HCS. I linjerne herefter opridser HCS, hvordan det i 2009 blev kendt, at virksomhedens datterselskab, City Renovation A/S af Københavns Kommune er blevet tildelt opgaven med indsamling af affald. En opgave, som igennem mange år er blevet varetaget af R98, der er under afvikling netop nu. Dermed skriver HCS indirekte, at den nuværende konflikt bunder i, at renovationsmedarbejderne er utilfredse med HCS’ nye opgave. En af problemstillingerne i forbindelse med en overenskomststridig strejke er, at skraldemændene betales for hver enkelte pose, de henter. Når arbejdet genoptages efter en strejke - eksempelvis efter to uger - vil der hos den enkelte borger være lige så mange poser at afhente efter de to uger, som hvis skraldemanden havde passet sit job i løbet af de to uger. Hvidovres borgmester Graff Pedersen udtaler: Så længe der strejkes er borgerne velkomne til at hente ekstra sække hos Teknisk Forvaltning, Høvedstensvej 45. Også på kommunalbestyrelsesmødet forleden blev sagen diskuteret. Flere politikere lagde op til, at man simpelthen skulle trække sig ud af aftalen med renovationsfirmaet HCS A/S. ark redhvidovreavis.dk

Publiceret 13 October 2009 09:00