Beslutningsnotatet som folketingsmedlem Flemming Damgaard Larsen ikke mener er oplysende nok i forbindelse med 5. sporsløsningen.

Beslutningsnotatet som folketingsmedlem Flemming Damgaard Larsen ikke mener er oplysende nok i forbindelse med 5. sporsløsningen.

Trafikudvalgsformand mangler oplysninger

Venstres folketingsgruppe skal vælge mellem 5. spor og nybygningsløsning i næste uge

Af
Jan Partoft

Folketingsmedlem og formand for Folketingets trafikudvalg Flemming Damgaard Larsen fra Venstre mangler oplysninger fra Trafikstyrelsen omkring 5. sporsløsningen i udbygningen af jernbanen mellem København og Ringsted.
- I det beslutningsnotat som Folketinget har fået fra Trafikstyrelsen mangler der en redegørelse omkring en udvidelse af sporanlægget mellem Adamshøj og Ringsted, siger Flemming Damgaard Larsen.
- Det er en del af den opgave, vi gav Trafikstyrelsen. Så når vi ikke har fået en redegørelse, så kan vi heller ikke bedømme 5. sporsløsningen ordentligt.
- Det har jeg påpeget overfor mine kollegaer i Venstres folketingsgruppe. Der er der ingen, der har modsagt mig, men om det får nogen betydning, når vi skal beslutte os for hvilken løsning, der skal vælges, ved jeg ikke.

Stilling i næste uge

Flemming Damgaard Larsen regner med, at Venstres folketingsgruppe tager stilling til hvilken af løsningsmodellerne, der skal anbefales i næste uge. Valget står mellem 5. sporsløsningen, der betyder en udvidelse af jernbanen mellem Høje Taastrup og Hvidovre og anlæg af et vendesporsanlæg i Roskilde og en nybygningsløsning, hvor der bygges en helt ny dobbeltsporet jernbane mellem København og Ringsted via Køge.
Trafikstyrelsen skriver selv i beslutningsnotat at andre løsninger end de to, der er i beslutningsnotatet ikke er undersøgt lige så grundigt. Det gælder for eksempel strækningen Adamshøj og Ringsted. Et af bilagene til beslutningsnotatet er miljøredgørelsen for de to løsninger. Her skriver Trafikstyrelsen om Adamshøj og Ringsted: "Trafikstyrelsens undersøgelser viser imidlertid, at driftsøkonomien ved at vælge to ekstra spor mellem Adamshøj og Ringsted er ringere end driftsøkonomien ved at anlægge et vendesporsanlæg ved Roskilde. Da Trafikstyrelsen herefter har valgt at indarbejde vedensporsløsningen i den projekterede løsning, arbejdes der ikke videre med de to ekstra spor mellem Adamshøj og Ringsted.
Udvidelsen af jernbanen mellem København og Roskilde er ikke den eneste jernbaneudvidelse, som Folketinget skal tage stilling til før juleferien. Det skal også besluttes om der skal anlægges et dobbeltspor på nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød. Begge beslutninger får betydning af kvaliteten af togbetjeningen af Roskilde.

Det lokale folketingsmedlem Flemming Damgaard Larsen, mener at Trafikstyrelsens beslutningsnotat omkring jernbaneudvidelsen mellem København og Roskilde, mangel oplysninger omkring 5. sporsløsningen.

Det lokale folketingsmedlem Flemming Damgaard Larsen, mener at Trafikstyrelsens beslutningsnotat omkring jernbaneudvidelsen mellem København og Roskilde, mangel oplysninger omkring 5. sporsløsningen.

Publiceret 13 October 2009 11:17