BUSKENE ER IKKE STØJHEGN

Svar fra TEKNISK FORVALTNING til Kjartan Vishart:

Hermed svar på læserbrevet “Vi forlanger støjmålinger” ved Kjartan Vishart, Hvidovreskellet 15 fra den 29. september 2009.

Kjartan Vishart oplyser, at Kommunen har klippet buskene mellem Hvidovreskellet og Avedøre Havnevej for meget, og de dermed ikke fungerer som de i loven krævede støjhegn. Teknisk Forvaltning kan oplyse, at ansvaret for drift og vedligehold af Avedøre Havnevej og buskene ind til Hvidovreskellet indtil 2007 har været det nu nedlagte Københavns Amts. Hvidovre Kommune har nu overtaget forpligtigelsen for Avedøre Havnevej, og derfor kan naboer måske se, at der er sket nogle mindre ændringer i drift og vedligehold af både vejen og rabatter. Teknisk Forvaltning har klippet buskene mellem Hvidovreskellet og Avedøre Havnevej, da buskene var ved at blive så store, at de kunne genere trafikanterne, ligesom buske hvert 3. år har godt af at blive beskåret, så de forbliver tætte. Der vil gå ca. 3 år før vi igen klipper buskene, og vi vil være opmærksom på kun at klippe det mest nødvendige i højden, så buskene kan skærme for udsynet til Avedøre Havnevej. Buskene er ikke et støjhegn og har ingen effekt som et støjhegn. I Vejdirektoratets rapport nr. 146 “Vejtrafik og støj”, kap. 8 Virkemidler og deres effekt, s.100 citat “Beplantningsbælter. - Den dæmpning, der sker ved vejstøjens udbredelse gennem et relativt smalt beplantningsbælte med træer og buske, er ikke meget større end den dæmpning, der optræder ved støjens udbredelse hen over et græsbevokset terræn”. Hvidovre Kommune har i efteråret planlagt høring af en støjhandlingsplan for Kommunen, hvor du har mulighed for både at se støjudbredelsen fra vejene i Kommunen og kommentere støjhandlingsplanen. Venlig hilsen Teknisk Forvaltning

Publiceret 13 October 2009 09:00