Bjarne Pyndt: Socialdemokraterne kommer bagefter...

Bjarne Pyndt: Socialdemokraterne kommer bagefter...

DEN ER LETKØBT, FINN GERDES

Finn Gerdes prøver at høste gratis point, skriver BJARNE PYNDT fra Hvidovrelisten:

Er det gratis points, du vil høste i den begyndende valgkamp ved at sælge andres forslag, som om det var dine egne?

Forslag til nedsættelse af farten på Avedøre Havnevej var et forslag, jeg stillede for 5 år siden, da jeg var i kommunalbestyrelsen som suppleant. Dengang var Socialdemokraterne ikke lydhøre og forslaget blev nedstemt. I Hvidovre Avis den 29. september kan man læse dit indlæg om, hvordan du på tvivlsomt grundlag har fået gennemført forskellige trafikforslag. I indlægget roser du Socialdemokraterne for at have stillet forslag om nedsættelse af hastigheden og fået det gennemført. Bedre sent end aldrig - vi har ikke patent på vore forslag. Fornuftige og gode forslag på trafikområdet vinder tilsyneladende og desværre ikke gehør, hvis fordi de er fremsat af Hvidovrelisten. I Hvidovrelisten lægger vi megen vægt på, at vi har så sikker en trafikafvikling som muligt. Det skal ske inden for de beskedne økonomiske rammer kommunen har. Vi har derfor stillet flere forslag igennem årene. Forslaget om et trafiksikkerhedsråd syntes Socialdemokraterne dengang ikke om, selv om det ikke ville koste noget videre. Først da alle andre af vore nabokommuner syntes, der skulle dannes et fællesråd, ville Socialdemokraterne være med. Hvidovrelisten stiller kun forslag der er til glæde og gavn for rigtig mange mennesker i Hvidovre. Vi stemmer for alle forslag, som er fornuftige og gode for Hvidovre - uanset hvem der fremsætter dem. Jeg syntes Socialdemokraterne skulle gøre det samme. Venlig hilsen Bjarne Pyndt Hvidovrelisten

Publiceret 13 October 2009 09:00