Skjold H. Elken.

Skjold H. Elken.

HVOR BLEV KLIMAET AF?

Brug solfangere på Avedøreværket, foreslår SKJOLD H. ELKEN:

Når man de sidste par uger har læst Hvidovre Avis, kan man tydeligt mærke, at kommunevalget står for døren, og der er selvfølgelig også nok at tage fat på som f.eks., at varmtvandsbadet på Hvidovre Hospital stopper til næste år, hvilket går ud over genoptræningen for mange syge og svage.

Forringelsen af bus 132, der er skåret ned til halvtimes drift, (men dog fortsat kører til Rødovre Centrum og de speciallæger der findes der.) Men - er klimapolitikken helt blevet glemt? Når man tænker tilbage på den voldsomme debat, der foregik i forbindelse med opsætning af tre vindmøller på Avedøre Holme, er det mærkeligt, at et så vigtigt et emne som klimadebatten er blevet helt usynlig, og ikke er et emne, nogen af partierne har taget til sig. Det undertegnede især tænker på, er den fortsatte brug af CO2forurenende kulfyring på Avedøreværket. “Hvidovre Debatten” Til alt held havde “Hvidovre Debatten for nylig på hovedbiblioteket mandag den 5. oktober indbudt interesserede borgere til en debataften med emnet klimaet globalt og lokalt . Med miljøminister Conni Hedegaard og borgmester Milton Graf Petersen som indledere til aftenens emne. På mødet var der især én ting, som miljøministeren nævnte, da hun kom ind på Avedøreværket og den kulfyring der sker på værket, nemlig at man i stedet for det CO2 forurenende kul og andre fossile brændsler, måske kunne overveje at bruge biobrændsel i stedet(!) Etisk forkert For undertegnede lyder det etisk forkert, i det hele taget at overveje muligheden af at bruge biobrændsel, altså bruge mad som f.eks. korn og andre fødevarer for at skaffe energi(!). Undertegnede spurgte derfor i en pause om, hvorfor man ikke i stedet overvejede at opsætte solfangere på Avedøreværket, og på den måde få ren og vedvarende energi til landet? Hvis værket gik over til at bruge solfangere i stedet for kul, ville det både gavne rigtig mange mennesker, og ikke mindst Hvidovres borgere. Desværre lykkedes det ikke at få noget tilsagn fra hverken miljøministeren eller borgmesteren om at bruge solfangere på Avedøreværket, så forslaget ligger hermed til fri afbenyttelse. Med venlig hilsen Skjold H. Elken Berners Vænge 1

Publiceret 13 October 2009 09:00