KEJSERENS NYE KLÆDER

Liste T stiller gerne op imod parnasset på rådhuset og taler magten imod, ligesom den lille frække dreng i Kejserens nye klæder der siger, “Han har jo ikke noget tøj på”, skriver KIM ØSTERBERG:

Jeg skal ikke her nærmere kommentere borgmesterens sprogbrug. Den hidsige ordflom må stå for sig selv, men borgmesteren virker tydeligt presset i sin aggressivitet. Liste T må derfor have ramt plet på mange punkter, som udtrykt i Pernilles vurdering og kritik af budgetforhandlingerne og den nye forbrødring mellem S og SF. Jeg har derimod grund til at kommentere tre af borgmesterens udfald.

For det første inddrager han mig og mit ansættelse i én boligafdeling i Stationsbyen. Jeg håber ikke, at det er udtryk for et forsøg på at skabe et “berufsverbot” og stække min ytringsfrihed. Den slags beskidte tricks bruger vi ikke i Liste T. Vi går efter bolden - ikke efter manden. For det andet påstår borgmesteren, at Liste T praler med at have gennemført opførelsen af den nye kunststofbane i Avedøre. Der må i bedste fald være tale om en erindringsforskydelse. Vi tager ikke æren for kunststofbanen, men gerne for opførelsen af de to græsaflastningsbaner, som Liste T fik sat på anlægsbudgettet. Hvis borgmesteren er i tvivl kan han blot spørge den forrige borgmester om sagens rette sammenhæng. For det tredje påstås det, at Liste T’s politik vil føre til, at Hvidovre kommune bliver sat under administration. Hvidovre kommune er efter Liste T’s opfattelse om ikke på papiret, så i handlingerne allerede sat under administration. Forskellen er blot, at det er budgetflertallet, der for indenrigsministeriet selv gennemfører nedskæringerne. Skruen uden ende Mange kommuner og ikke kun Hvidovre er hårdt ramte dels som følge af krisen og dels som følge af kommunalreformen og regeringens håbløse politik. 43 kommuner ansøgte om muligheden for at sætte skatten op. Endnu flere kommuner vil komme i klemme til næste år, og nedskæringerne vil fortsætte, fordi regeringen bevidst vil ødelægge det danske velfærdssamfund. Det er skruen uden ende. Selv ud fra borgmesterens egen “ansvarlighedslogik” kan budgetforliget ikke løse Hvidovres økonomiske problemer. Man vil med sandsynlighed skulle genåbne budgettet inden næste sommer. Det blev tindrende klart ved 2. behandlingen af budgettet, hvilket flere af forligsparterne højlydt gjorde opmærksom på. S og SF var her tavse som graven, hvilket må tolkes derhen, at man ved, at der kommer flere nedskæringer, men ikke vil sige det før efter kommunevalget. Det var så den åbenhed. Forligspartierne her især SF gør en stor dyd ud af, at man har reddet miljøet og folkeskolerne. Men kejseren har ingen klæder på med denne påstand. Rammen til energibesparende investeringer var på i forvejen, og hvis SF ville have forbedret klima- og miljøindsatsen kunne man jo have stemt for Liste T’s forslag til oprettelse af et folkeligt miljøcenter. Fjernelse af dansktimen på 4. til 6. klassetrin, lukning af Godset, færre midler til børn med særlige behov, nedskæring af pædagogisk center og indkøb af smartboards er ikke at redde folkeskolen. Skolerne får ikke tilført midler til smartboards, men skal tages fra skolernes i forvejen anstrengte budgetter. Man fodrer dermed hunden med dens egen hale. Vi vil fortsat samarbejde, hvor vi kan blive enige. Vi vil fortsat stille konstruktive forslag og påvirke. Det viste vi f.eks. ved seneste TMU møde, hvor der enstemmigt var enighed om at invitere trafikministeren og Folketingets trafikordførere for at påvirke dem til at få en overdækningsløsning for den nye Ringstedlinje langs Holbækmotorvejen. Men vi vil også åbent og klart sige fra, når man f.eks. tager en beslutning om at skære på rengøringen. Det havde vi i Liste T aldrig forventet, at SF ville lægge ryg til. Men forbrødringen har som bekendt sin nedslidende pris. Det kommer rengøringspersonalet til at mærke på deres kroppe. Om ikke andet så har Liste T’s klare udmeldinger, kritik af budgetforliget og forbrødringen mellem S+SF da sat gang i debatten op til kommunevalget, og det er jo ikke så ringe endda. For så bliver linjerne og forskellene trukket klart op, om end vi har svært ved at se en forskel på S og det mere og mere socialdemokratiserede SF. Med venlig hilsen Kim Østerberg, Liste T

Publiceret 13 October 2009 09:00