Uddannelse, kultur og erhverv

Claus Niller Nielsen fremsatte i sin klumme i Roskilde Avis en række synspunkter på uddannelse, kultur og erhverv. Jeg er enig langt hen ad vejen, men et par steder kan synspunkterne ikke stå alene.

Der er ingen tvivl om, at en borgmester har en central placering, når det drejer sig om at skabe udvikling i en kommune. Men for at kunne udvikle en kommune er det en forudsætning, at der i den politiske opposition er personer, som er parate til at spille med. Hvis oppositionspolitik bliver til mere opposition end politik, er det svært at drive en udvikling fremad.

Vi må håbe på, at der med det næste kommunalvalg sker ændringer. Det vil så være 2. valgperiode for den nye kommune, og derfor må man gå ud fra, at refrænet om egne fortræffeligheder fra den tidligere, gamle kommune vil forstumme, så energien kan bruges fremadrettet. Det vil naturligvis heller ikke skade sagen, hvis der bliver valgt flere politikere, som er opmærksomme på, hvor vigtigt det er at udvikle Roskilde Kommune.

Claus Niller Nielsens synspunkter om uddannelse og kultur er vigtige og rigtige. Vi har en enestående vifte af uddannelsesmuligheder i tilknytning til RUC, og det skal udnyttes. Og potentialerne i Musicon skal udnyttes.

I synspunkterne om erhverv har der dog indsneget sig en lille misforståelse. Roskilde Kommune er karakteriseret ved et stort antal højtuddannede, ja, men at tro, at det i sig selv giver et godt skattegrundlag, er ikke helt rigtigt. De højtuddannede er nemlig hovedsagelig ansat inden for det offentlige. Og som bekendt er der ikke mange offentligt ansatte med høje lønninger. Af flere grunde bl.a. af hensyn til skattegrundlaget bør kommunen arbejde for, at der kommer flere erhvervsvirksomheder, og meget gerne med mange højtuddannede. Her er jeg enig med Claus Niller Nielsen.

Publiceret 13 October 2009 08:31